Man med glasögon och kostym.
"Det är viktigt att kommunerna informerar om att sfi även ges på folkhögskola", säger Olle Westberg, generalsekreterare på RIO. Foto: Malin Sydne

Fler från Ukraina bör erbjudas sfi på folkhögskola

Regeringen presenterade idag ett förslag om att kommuner ska kunna erbjuda sfi för de som flytt från Ukraina. "Det är då viktigt att kommunerna informerar om att sfi inte bara ges på komvux utan även på folkhögskola", säger Olle Westberg, generalsekreterare på Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.
Uppdaterad: 28 mars 2023

Regeringen presenterade idag ett förslag inför den kommande vårändringsbudgeten för 2023. Kommunerna får 100 miljoner kr i statsbidrag för att de ska kunna erbjuda svenska för invandrare för personer med skydd av massflyktsdirektivet. Målgruppen är de som flytt från Ukraina.

– De rörelsedrivna folkhögskolorna välkomnar regeringens besked om att fler från Ukraina ska erbjudas sfi, säger Olle Westberg, generalsekreterare på RIO. 

– Men det får inte innebära att alla dessa per automatik hamnar på komvux. Det är angeläget att människors möjligheter att välja utbildningsform stärks och vi utgår därför från att regeringen påminner kommunerna om att informera om att sfi även ges på folkhögskola.

Sfi på folkhögskola

Till skillnad från komvux har antalet som studerar sfi på folkhögskola ökat på senare år. Folkhögskolan har också en relativt hög andel kvinnor. Just den målgrupp som regeringen säger sig prioritera i ett integrationsperspektiv. Många går direkt ut i arbete eller till högskola/universitet efter avslutade studier på folkhögskola.

– De rörelsedrivna folkhögskolorna är en viktig del av civilsamhället och vi har ofta hört regeringen tala om civilsamhällets betydelse för det goda samhället. Ett sätt att visa det är att låta delar av satsningen på fler ukrainares möjlighet att studera svenska göra det inom den etablerade formen ”Svenska från dag ett” på bland annat folkhögskolor, avslutar Olle Westberg.

 

Kontaktperson

Olle Westberg, generalsekreterare RIO
olle.westberg@sverigesfolkhogskolor.se
0708-164 145