En scen med rollups, två personer står och pratar.
Har ni en sång om folkhögskolan på lager? Skicka in den som idé till Folkhögskoleforum 2021!

Bidra med idéer till Folkhögskoleforum 2021

Planeringsarbetet för Folkhögskoleforum 2021 är i full gång. Nu öppnas en intresseanmälan upp där folkhögskolorna kan bidra med sina idéer till programinnehållet.
Uppdaterad: 16 februari 2021

– Folkhögskoleforum är folkhögskolornas alldeles egna arena. Det blir ett unikt tillfälle för alla att samlas under en och samma dag, där folkhögskolans inre värld blir synliggjord; dess bredd, kreativitet, miljö med mera, säger  Ambika Hansell Ek och Johanna Winbladh som båda jobbar med Folkhögskoleforum. 

I planeringsarbetet inför årets Folkhögskoleforum öppnar projektgruppen upp en intresseanmälan i ett digitalt formulär där folkhögskolorna får skicka in sina idéer på programinnehåll.

Intresseanmälan för idéer från folkhögskolorna

– Genom denna intresseanmälan tror vi att vi kan öka möjligheten att visa på allt spännande som pågår på skolorna. Det blir en möjlighet för fler skolor att delta, och därmed tror vi också att det kan bidra till engagemang, kontakter och nätverk som ett sätt att stärka den nationella gemenskapen, säger Ambika Hansell Ek och Johanna Winbladh. 

Vad hoppas ni få in för intressanta idéer från folkhögskolorna? 

 – Det är svårt att säga rent konkret, men vi tänker oss olika aktiviteter som fångar folkhögskolans idé och särart, ger inspiration och ökar kunskap och kännedom om folkhögskolan, både för oss själva och för omvärlden. Kanske kan det vara någon nytänkande inom folkhögskolans pedagogik. Det kan också vara ett deltagardrivet projekt, en film, foto eller musik med koppling till demokrati eller annat ämne. Skulle vara väldigt spännande om vi fick in en sång om folkhögskolan!

Vad var det bästa med Folkhögskoleforum 2020?

– Förutom alla medverkandes engagemang så var det ju väldigt roligt att det var så många som deltog och bidrog till gemenskapen, känslan av att vi alla som på ett eller annat sätt är engagerade i folkhögskolan hänger ihop. Dessutom skapades nya nätverk och alla förinspelade seminarier, digitala utställare mm bidrog till att det blev något mer än en endagskonferens.

Vad ser ni mest fram emot med Folkhögskoleforum 2021?

– Varje Folkhögskoleforum är ju unik i sig, eftersom att det utvecklas och växer för varje år, så det är svårt att nämna något specifikt. Vi befinner oss nu i en planeringsfas och hoppas att många tar chansen och skickar in förslag på vad man kan bidra med. Så därmed ser vi ju verkligen fram emot dessa bidrag, som i sin tur blir en viktig del av konferensen. Förhoppningsvis blir det ett tillfälle där många av oss kan ses, men känslan av gemenskap och samhörighet kommer att finnas oavsett.

Klicka här för att komma till intresseanmälan.