Projekt

FSO har ambitionen att delta i projekt som främjar folkhögskolornas internationella intressen. Här är några av de projekt vi har deltagit i.
Uppdaterad: 27 november 2019

Implementing OED

Vi har deltagit som partner i ett projekt lett av EAEA om hur metoder för aktivt medborgarskap, ”empowerment” och mångfald kan användas på policynivå och av vuxenutbildningsorganisationer. Arbetet är en utveckling av projektet OED. 16 andra europeiska organisationer deltar. 

Nordens folkhögskolor för Agenda 2030
Folkhögskoleföreningarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige har genomfört ett gemensamt projekt om folkhögskolornas roll i arbetet med den nya hållbarhetsagendan, Agenda 2030.

AE PRO
AE-PRO är ett europeiskt projekt för att bygga nätverk och utveckla fortbildning för unga folkbildare i Europa. FSO var en av sju partners i detta projekt som leddes av EAEA.

Glokala omställningscentra

OED

Inkludera Mera