Projekt och kampanj

FSO har ambitionen att delta i projekt som främjar folkhögskolornas internationella intressen. Här är några av de projekt vi har deltagit i.
Uppdaterad: 27 januari 2020

Kampanj

2017 och 2018 anordnade vi kampanjen Glokalt dagsverke. Vi satte fokus på de globala målen Rätt till utbildning och jämställdhet. Samtidigt samlade vi in pengar till projekt för att stärka vuxnas rätt till utbildning i olika afrikanska länder. 

Glokalt dagsverke 2017

Glokalt dagsverke 2018

Projekt

Implementing OED

Vi har deltagit som partner i ett projekt lett av EAEA om hur metoder för aktivt medborgarskap, ”empowerment” och mångfald kan användas på policynivå och av vuxenutbildningsorganisationer. Arbetet är en utveckling av projektet OED. 16 andra europeiska organisationer deltar. 

Nordens folkhögskolor för Agenda 2030
Folkhögskoleföreningarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige har genomfört ett gemensamt projekt om folkhögskolornas roll i arbetet med den nya hållbarhetsagendan, Agenda 2030.

AE PRO
AE-PRO är ett europeiskt projekt för att bygga nätverk och utveckla fortbildning för unga folkbildare i Europa. FSO var en av sju partners i detta projekt som leddes av EAEA.

Glokala omställningscentra

OED

Inkludera Mera