Internationella organisationer

FSO har kontakt med folkbildningsorganisationer över hela världen. Genom RIO är vi medlemmar i Nordiska Folkhögskolerådet, NFR, European Association for the Education of Adults, EAEA, och International Council for Adult Education, ICAE.
Uppdaterad: 6 oktober 2021

ICAE

ICAE, International Council for Adult Education, är en global folkbildnings- och vuxentubildningsorganisation som finns representerad i alla världsdelar. ICAE arbetar för rätten till utbildning för vuxna ur framförallt ett civilsamhällesperspektiv. Fokusområden är jämställdhet och hållbar utveckling. Den svenska folkbildningen har respresentation i ICAEs styrelse genom Cecilia Palm, Folkuniversitetet. 

ICAE:s webbsida

EAEA

The European Association for the Education of Adults, EAEA, samlar vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationer i hela Europa. 127 organisationer från 43 länder är medlemmar. EAEA representerar Europa i ICAE. Den svenska folkbildningen har representation i EAEAs styrelse genom Gustav Fridolin, pedagog på Stadsmissionen folkhögskola och tidigare utbildningsminister.

EAEA:s webbsida

Nordiska Folkhögskolerådet

Nordiska Folkhögskolerådet, NFR, är ett samarbetsorgan för folkhögskoleorganisationerna i Danmark, Finland, Sverige och Norge. Från Sverige deltar vi i styrelsen tillsammans med SFHL.

NFR arbetar för ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i Norden. En annan viktig uppgift är att synliggöra och vara röst för folkhögskolorna i politiska organ som Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet.

NFR:s webbsida