En jordglob.
Sveriges folkhögskolor är medlem i internationella nätverk.

Internationella organisationer

Sveriges folkhögskolor har kontakt med folkbildningsorganisationer över hela världen. Genom RIO är vi medlemmar i Nordiska Folkhögskolerådet, NFR, European Association for the Education of Adults, EAEA, och International Council for Adult Education, ICAE.
Uppdaterad: 20 februari 2023

ICAE

ICAE, International Council for Adult Education, är en global folkbildnings- och vuxentubildningsorganisation som finns representerad i alla världsdelar. ICAE arbetar för rätten till utbildning för vuxna ur framförallt ett civilsamhällesperspektiv. Fokusområden är jämställdhet och hållbar utveckling. Den svenska folkbildningen har respresentation i ICAEs styrelse genom Cecilia Palm, Folkuniversitetet.

Webbinarium: Folkbildningen och samverkan i världen

 

Inför den globala konferensen CONFINTEA i juni 2022 sände Sveriges folkhögskolor den 19 april 2022 ett webbinarium på temat Folkbildningen och samverkan i världen. Medverkar gör Cecilia Palm, Folkuniversitetet, Thor Rutgersson, Folkbildningsrådet, Lina Remnert, Sveriges folkhögskolor samt David Atchoarena, director från Unesco.

EAEA

The European Association for the Education of Adults, EAEA, samlar vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationer i hela Europa. 127 organisationer från 43 länder är medlemmar. EAEA representerar Europa i ICAE. Den svenska folkbildningen har representation i EAEAs styrelse genom Gustav Fridolin, pedagog på Stadsmissionen folkhögskola och tidigare utbildningsminister.

Webbinarium: Folkbildningen och samverkan i Europa

 

Den 28 april 2022 sändes ett webbinarium om vad som händer på den europeiska nivån inom vuxnas rätt till lärande. Thor Rutgersson från Folkbildningsrådet och Lina Remnert från Sveriges folkhögskolor träffar Gustav Fridolin för att få reda på mer – och diskuterar europeiska utmaningar inför Confintea. Panelen får sedan internationellt besök av Francesca Operti, biträdande generalsekreterare på EAEA

EAEA:s webbplats.

Nordiska Folkhögskolerådet

Nordiska Folkhögskolerådet, NFR, är ett samarbetsorgan för folkhögskoleorganisationerna i Danmark, Finland, Sverige och Norge. Från Sverige deltar vi i styrelsen tillsammans med SFHL.NFR arbetar för ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i Norden. En annan viktig uppgift är att synliggöra och vara röst för folkhögskolorna i politiska organ som Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet.

Nyhetsbrevet Utblick

För att samla och sprida nyheter om folkbildningen i ett internationellt sammanhang har Folkbildningsrådet ett internationellt nyhetsbrev som heter Utblick. Nyhetsbrevet görs i samverkan med FSO, Studieförbunden och Sveriges lärare folkhögskola. Prenumerera på Utblick.