Internationella organisationer

Folkhögskolornas internationella arbete har kontakt med folkbildningsorganisationer över hela världen. Genom RIO är vi medlemmar i Nordiska Folkhögskolerådet (NFR), European Association for the Education of Adults (EAEA) och International Council for Adult Education (ICAE).
Uppdaterad: 12 februari 2020

ICAE
ICAE, International Council for Adult Education, är en global folkbildnings- och vuxentubildningsorganisation som finns representerad i alla världsdelar. ICAE arbetar för rätten till utbildning för vuxna ur framförallt ett civilsamhällesperspektiv. Fokusområden är jämställdhet och hållbar utveckling. Mats Ehn, fd internationell samordnare på FSO, sitter med i ICAEs styrelse. 

ICAE:s webbsida

ICAE och rätten till utbildning för vuxna

EAEA
The European Association for the Education of Adults, EAEA, samlar vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationer i hela Europa. 127 organisationer från 43 länder är medlemmar. EAEA representerar Europa i ICAE. 

EAEA:s webbsida

Nordiska Folkhögskolerådet
Nordiska Folkhögskolerådet (NFR) är ett samarbetsorgan för folkhögskoleorganisationerna i Danmark, Finland, Sverige och Norge. Från Sverige deltar vi i styrelsen tillsammans med SFHL.

NFR arbetar för ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i Norden. En annan viktig uppgift är att synliggöra och vara röst för folkhögskolorna i politiska organ som Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet.

NFR:s webbsida

NFR verksamhetsberättelse 2018

NFR skrivelse till berörda instanser inom Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet om folkhögskolorna och det nordiska samarbetet.