Glokalt dagsverke 2017

774 miljoner människor i världen kan inte läsa eller skriva. Två tredjedelar av dem är kvinnor. Satsar vi på vuxnas lärande och jämställdhet satsar vi också på att stärka demokrati och en globalt hållbar framtid.
Uppdaterad: 27 november 2019

Den 4 maj anordnade 30 svenska folkhögskolor kampanjen Glokalt dagsverke. Vi sätter fokus på de globala målen Rätt till utbildning och jämställdhet. Samtidigt samlar vi in pengar till ett folkhögskoleprojekt i Tanzania.

Folkhögskolornas aktiviteter under Glokalt dagsverke »

Pressmeddelande om Glokalt dagsverke

 Tjejer spelar fotboll i Tanzania

Stöd till vuxnas utbildning i Tanzania

Under Glokalt dagsverke samlar vi in pengar till ett fotbollsprojekt för att stärka unga, kvinnliga ledare genom fotboll i Tanzania. Projektet handlar om att utbilda unga, kvinnliga ledare inom fotboll som vet sitt värde såväl på fotbollsplanen som i samhället. Projektet stärker deltagarna och ger både utbildning, handlingskraft och framtidstro. Projektet i Tanzania»

Kort film om fotbollsprojektet i Tanzania (2,28)

 

Agenda 2030 - mål för en hållbar framtid

På ett toppmöte i FN 2015 antogs Agenda 2030 som är 17 globala mål för en globalt hållbar utveckling. Agenda 2030 gäller för alla världens länder, både rika och fattiga.

Folkhögskolorna har antagit utmaningen om att bidra till de globala utvecklingsmålen. Vi gör det med ett extra fokus på mål 4, rätt till utbildning med fokus på vuxnas lärande och mål 5, jämställdhet. Projektet i Tanzania belyser dessa två mål. 

Genom Glokalt dagsverke lyfter vi folkhögskolornas arbete för en globalt hållbar utveckling. Folkhögskolorna är en viktig kraft att räkna med när det gäller framtidsfrågor och ett globalt och lokalt perspektiv på en hållbar utveckling. 

Vad är ett glokalt perspektiv?

Vi lever i en värld där globala processer påverkar vår vardag och vår vardag påverkar den globala utvecklingen. Det handlar om att agera lokalt för att påverka globalt. 

Många folkhögskolor arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor på olika nivåer, både lokalt och i samarbete med partners i världen. 

Kontakta en folkhögskola nära dig

Har din organisation eller företag någon arbetsuppgift som kan utföras under Glokalt dagsverke, där ni skänker lönen till insamlingsprojekten? Eller vill ni veta mer om folkhögskolornas arbete med Agenda 2030? Kontakta gärna en skola nära dig, se länkar till höger för att komma till skolornas webbplatser. 

Information

Har du frågor kring Glokalt dagsverke eller folkhögskolornas internationella verksamhet? Kontakta Mats Ehn, mats.ehn@folkbildning.net eller Lina Remnert, lina.remnert@folkbildning.net