Aktuellt

 • 11 mars 2020

  Karibuföreningens årsmöte 25 mars 2020

  Karbuföreningen arbetar med att stärka vänskolesamarbeten mellan folkhögskolor i Sverige och Folk Development Colleges i Tanzania. Vi välkomnar alla intresserade till seminarium och årsmöte 2020.
 • 9 mars 2020

  Utbildning av Agenda 2030-fortbildare

  Den 5-6 mars höll FSO en utbildning i att bli Agenda 2030-fortbildare. Under utbildningen, som var fylld till sista platsen, utbildades 20 entusiastiska folkhögskolelärare och i både kunskap och metod och diskuterade bland annat Agenda 2030 i politiken, inkluderingsarbete, klimatutmaningen och lokal samverkan.
 • 20 februari 2020

  Nordiska folkhögskolerådets konferens 20-21 april

  Vilken roll spelar folkhögskolorna i demokratiutvecklingen? Nordiska folkhögskolerådet bjuder in alla folkhögskolor till konferens den 20-21 april för att diskutera demokratins utmaningar och möjligheter.
 • 9 januari 2020

  "Jobba med Agenda 2030 utifrån er egen verklighet"

  Kävesta folkhögskola har arbetat med de globala målen i kursverksamheten och i skolans verksamhet i stort. Vi hade ett samtal med Wilhelm Björn, lärare på skolan om hur de arbetat för att konkretisera Agenda 2030.
 • 9 januari 2020

  Hur vill EU-parlamentarikerna främja vuxenutbildningen?

  Inför EU-valet 2019 gjorde den europeiska vuxenutbildningsorganisationen EAEA en kampanj där de frågade kandidater till EU-parlamentet hur de vill stödja och främja vuxnas rätt till lärande.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17