Resultat och rapporter

Enkätresultatet är tänkt att vara underlag för såväl utvecklings- som påverkansarbete.
Uppdaterad: 25 september 2023

Resultat för enskild skola

Varje deltagande folkhögskola har tillgång till sitt resultat i enkätverktyget. Skolans kontaktperson loggar in på sverigesfolkhogskolor.insurvey.com och kan därifrån arbeta med sitt dataset.

Som stöd får varje enskild folkhögskola även en sammanställd resultatrapport, lik den nationella rapporten till utseende och innehåll. Distribuering av länk till resultatrapporten sker till skolans kontaktperson.

 

Vad gör man med resultatet?

Visste du att resultatet från folkhögskoleenkäten har använts i hyresförhandlingar? Ulrika Sandin och Åsa Söderlund-Dahl från Röda korsets folkhögskola berättar vad de gör med resultatet från folkhögskoleenkäten. Filmen är 3 minuter och 10 sekunder.

 

Nationell rapport

Vi tror att rapporten ger möjlighet att gemensamt kommunicera vad Sveriges alla folkhögskolor gör för sina deltagare samt hur deltagare upplever sin studietid på folkhögskola . Vi tror att den kan skapa ökad förståelse och tillit till utbildningsformen gentemot huvudmän, styrelser och politik såväl regionalt som på ett nationellt plan. Den ger också på sikt förutsättningar för forskning kring deltagares upplevelse.

Läs rapporten: Resultatrapport Folkhögskoleenkäten 2023.pdf

Den 8 november 2022 presenterades den första nationella resultatrapporten i ett rundabordssamtal mellan Pelle Åberg, docent vid Marie Cederschiöld högskola, Karin Karlsson, verksamhetschef FSO, Annica Wallenborg Flynn, verksamhetschef OFI och Stig Åsbringer, rektor Umeå folkhögskola. 

Ta del av samtalet >>