Resultat

Det finns olika sätt för er skola att ta del av ert resultat på Folkhögskoleenkäten. Utifrån vad era behov är kan ni välja att använda er av en färdig rapport och/eller själva bearbeta datan.
Uppdaterad: 1 juni 2022

Rapport från Statisticon

De skolor som önskar har kunnat köpa en rapport från Statisticon, där skolans resultat presenteras. I rapporten går det att se hur deltagare på Allmän och Särskild kurs har besvarat enkäten, samt en jämförelse mellan årets och förra årets resultat (för de skolor som medverkat minst två år).

Egen bearbetning av datan

För att se skillnader mellan exempelvis olika kurser, åldrar eller kön kan ni ladda ner all rådata från Ungapped och bearbeta resultatet. För att underlätta detta arbete, se filmerna nedan.

Det går även att kopiera bilderna på graferna i Ungapped om ni vill använda dessa när ni presenterar resultatet. Här hittar ni information om hur det fungerar. Vill ni göra egna spindeldiagram med urval inom egna skolan, finns information om hur du ska göra här.

Enkäten och statistik

Generellt om att sätta upp enkäter och få ut statistik från Folkhögskoleenkäten. Längd: 16 minuter.

 

Rådata och medelvärde

Om hur du kan filtrera rådata i excel och räkna ut olika slags medelvärden; kön, första språk, funktionsnedsättning, åldersgrupp, med mera. Längd: 32 minuter.