Resultat och rapporter

Enkätresultatet är tänkt att vara underlag för såväl utvecklings- som påverkansarbete.
Uppdaterad: 1 mars 2023

Resultat för enskild skola

Varje deltagande folkhögskola har tillgång till sitt resultat i enkätverktyget.

I och med att Folkhögskoleenkäten distribueras i ett nytt enkätverktyg kommer ni som deltagande skola att erbjudas utbildning i hur ni på bästa sätt kan arbeta med er data. Utbildningstillfällen planeras i direkt anslutning till genomförandeperiodens slut. Inbjudning kommer att skickas ut till den som står som kontakterson för er folkhögskola.

Vad gör man med resultatet?

Visste du att resultatet från folkhögskoleenkäten har använts i hyresförhandlingar? Ulrika Sandin och Åsa Söderlund-Dahl från Röda korsets folkhögskola berättar vad de gör med resultatet från folkhögskoleenkäten. Filmen är 3 minuter och 10 sekunder.

 

Nationell rapport

För första gången någonsin presenterar vi det sammanlagda resultatet av enkäten!

Vi tror att rapporten ger möjlighet att gemensamt kommunicera vad Sveriges alla folkhögskolor gör för sina deltagare samt hur deltagare upplever sin studietid på folkhögskola . Vi tror att den kan skapa ökad förståelse och tillit till utbildningsformen gentemot huvudmän, styrelser och politik såväl regionalt som på ett nationellt plan. Den ger också på sikt förutsättningar för forskning kring deltagares upplevelse.

Läs rapporten: Resultatrapport Folkhögskoleenkäten 2022 >>

Den 8 november presenteras resultatrapporten i ett rundabordssamtal mellan Pelle Åberg, docent vid Marie Cederschiöld högskola, Karin Karlsson, verksamhetschef FSO, Annica Wallenborg Flynn, verksamhetschef OFI och Stig Åsbringer, rektor Umeå folkhögskola. 

Läs mer och annmäl dig till webbinariet >>