2023!

Vårterminen är här och Min story - vår agenda går in i projektets sista termin. Mycket är på gång, både i skolorna och i det nationella projektarbetet.
Uppdaterad: 19 januari 2023

 

I skolorna planerar de för fullt för vårens utbytesresor och hur deltagarna på bästa sätt ska starta upp sina förändringsarbeten. För pedagogerna är det en utmaning att backa, ge över makten till deltagarna samtidigt som att deras stöttande handledarroll blir central för att deltagarna ska känna att de har alla verktyg för att själva driva sina arbeten framåt.

Det finns många sätt att göra detta på och det är inte alltid lätt att hitta det sätt som passar just den gruppen med deltagare bäst. Allt handlar om vilka förkunskaper och behov som finns från början i gruppen. Att utvärdera och reflektera tillsammans med deltagare men också med pedagoger från olika skolor har varit en viktig del av metodutvecklingen vilket har resulterat i att vi har många fler verktyg och tillvägagångssätt för att starta upp förändringsarbeten i år jämfört med våren 2022.

Vi märker att vi utvecklas och lär oss hela tiden :)

 

I det övergripande projektarbetet ligger mycket av vårt fokus på att säkerställa fortlevnaden av vårt arbete. Det gör vi bland annat genom att bygga en digital metodbank där Jag-vi-världenmetoden förklaras ingående och där besökare kan ta del av övningar och workshops.

Lansering kommer att ske den 1a mars.

 

I slutet av mars månad anordnar vi tillsammans med FSO en fortbildning för pedagoger och annan personal som vill bli fortbildare i Jag-vi-världenmetoden.

Fortbildarna kommer få en central roll i spridandet av metoden efter att projektet tar slut.

Läs gärna mer om fortbildningen och hur du anmäler dig HÄR.

 

19 januari 2023