Webbinarium 15 apr

Pedagogisk utveckling och folkhögskolans särart - del 1

Välkommen till ett nationellt erfarenhetsseminarium för lärare på folkhögskola. Vi diskuterar utmaningar och möjligheter kring pedagogisk utveckling och folkhögskolans särart.
Uppdaterad: 8 april 2024

Detaljerad information

Målgrupp:

Personal på folkhögskola, Lärare

Tid:

Måndag den 15 april kl 13.00-16.00.

Plats:

Online via Zoom

Anmälan:

Anmäl dig senast den 8 april.

Anmäl dig här

Varmt välkomna till ett av vårens nationella erfarenhetsseminarier med fokus på undervisning, didaktik och lärande. Seminariet syftar till att ge kunskap om kvalitet inom idéburen sektor, pedagogisk utveckling, undervisning och lärande.

Det blir också tillfälle till erfarenhetsutbyten med andra lärare och möjlighet till nätverksbygge. Seminariet riktar sig primärt till lärare på folkhögskola men andra intresserade är såklart också välkomna! 

Webbinariet är kostnadsfritt och länk kommer att skickas ut till alla anmälda cirka en vecka innan webbinariet.

Kvalitet i folkhögskolans pedagogiska praktik

Vi fokuserar på utmaningar och möjligheter kring pedagogisk utveckling och folkhögskolans särart. Möjligheter och utmaningar kan föra tanken vidare till kvalitet och vad som egentligen är kvalitet i folkhögskolans pedagogiska praktik?

Vad tänker du på när du hör ordet "kvalitet"? Denna fråga kommer att vara vår utgångspunkt för ett utforskande och prövande samtal där vi alla kommer att ha möjlighet att reflektera över och dela med oss av våra tankar och perspektiv.

En målsättning för denna del av webbseminariet är att erbjuda fördjupad förståelse för begreppet kvalitet och inspirera till en kritisk och konstruktiv dialog om hur det relaterar till folkhögskolans pedagogiska praktik.

Vad är det som kännetecknar kvalitet i folkhögskolans pedagogiska praktik utifrån deras perspektiv? Vilka begrepp och ord vill lärarna använda för att beskriva det?

Självklart kommer du som deltar få möjlighet att tillsammans med andra reflektera över webbseminariets innehåll genom bland annat gruppsamtal.

Program

Ola Segnestam Larsson, Kvalitet i folkhögskolans pedagogiska praktik, vad kan folkbildningen lära av kvalitetsutvecklingsarbetet i den idéburna välfärden?

Ola kommer att på ett mer övergripande plan ge inblick i hur begreppen kvalitet och idéburen sektor hänger ihop. Utifrån forskning om kvalitet och idéburen välfärd diskuteras vad kvalitet är, hur det mäts och vilken relation det har till den idéburna särarten.

Filippa Millenberg och Johanna Mufic Om begreppet kvalitet, dess historia, komplexitet och tillämpning utifrån folkhögskolans unika pedagogiska miljö.

Filippa och Johanna kommer utifrån ett pedagogiskt perspektiv även undersöka kvalitetsbegreppets historia, komplexitet och användning, med särskilt fokus på dess relevans för folkhögskolans unika pedagogiska miljö.

Gemensam avslutning och gruppsamtal med utgångspunkt i frågorna Vad är det som kännetecknar kvalitet i folkhögskolans pedagogiska praktik utifrån lärares perspektiv? Vilka begrepp och ord vill lärarna använda för att beskriva det?

Kontakt

Ambika Hansell Ek, ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se