Introduktion för nya rektorer och biträdande rektorer

Är du ny rektor eller biträdande rektor på folkhögskola? Grattis till ett spännande och roligt jobb fyllt av utmaningar! Detta introduktionspaket ger dig en inblick i vad du som rektor/biträdande rektor behöver veta om Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, och inom vilka områden vi kan erbjuda dig och din folkhögskola stöd och service.