Klimatsnåla på transport och energi

Vi har mycket att vinna på att tänka snålare och smartare kring hur vi reser.
Uppdaterad: 2 mars 2023
  • Bygg upp en cykelverkstad. Kan skolan ha lånecyklar med reparationsmöjligheter? 
  • Lägg in regelbundna ärenderundor: vilka transporter kan vi samordna denna vecka? 
  • Samåk till och från skolan. 
  •  Prata med personal och deltagare om cirkulärekonomi. Vad vinner vi på att återvinna, laga, återbruka det vi redan har istället för att köpa nytt? Vad kan vi göra i det lilla och stora? 
  • Se över hur ni kan ta vara på saker och slänga mindre. Bra både ur ekologisk och ekonomisk synvinkel.  
  • Se över skolans energisystem. Finns det möjligheter att spara energi genom bättre system? 
  • Inför p-avgift på skolans parkering. Använd pengarna till hållbarhetsaktiviteter på skolan.