Metoder och kreativa tips

Här samlar vi smarta metoder och tips som kan användas på skolan för att utveckla det lokala och globala hållbarhetsarbetet. Flera av metoderna har tagits fram av folkhögskolepersonal under konferensen om Agenda 2030 som ordnades i december 2022.