Gruppbild med ungefär 30 glada personer framför en byggnad.
Fortbildarna är pedagoger på folkhögskolor runt om i landet.

Boka en Agenda 2030-fortbildning i höst

Hållbarhetsfrågor och Agenda 2030-arbete blir allt viktigare för folkhögskolorna i takt med de växande globala utmaningarna. Utveckla folkhögskolans arbete med frågorna genom att boka en utbildning av Sveriges folkhögskolors Agenda 2030-fortbildare.
Uppdaterad: 5 maj 2021

Agenda 2030-fortbildning och Agenda 2030-pass för personal

Nu finns möjlighet att boka in heldagsfortbildningar till hösten 2021. Vi hoppas att de i första hand kan ske på plats, men det finns även möjlighet att genomföra digitalt. 

Vi erbjuder från och med nu också folkhögskolor att få en kortare Agenda 2030-introduktion på exempelvis ett personalmöte. En av våra fortbildare kan då genomföra ett informationspass på 30-60 minuter utifrån det fokus ni önskar. 

Innehåll i fortbildningen

Fortbildningarna kan skräddarsys utifrån folkhögskolans behov. Till exempel med fokus på specifika globala mål, klimatutmaningen, inkludering och social hållbarhet eller insatser ni redan planerat på skolan. 

Exempel på innehåll: 

  • Kunskap om de globala målen, nationella och lokala mål
  • Kunskap och tips från tidigare Agenda 2030-projekt inom folkhögskolor 
  • Workshop kring de mål er skola vill arbeta med  
  • Kunskap och tips kring att nå olika deltagargrupper, till exempel deltagare som läser Svenska som andraspråk
  • Hur skapar vi samverkan med andra aktörer kring de globala målen, till exempel kommun och civilsamhälle 
  • Diskussionspass om utmaningar inom social hållbarhet och demokrati, som exempelvis faktaresistens, segregation inom folkhögskola och jämställdhet 
  • Diskussionspass om klimatfrågan  

Kostnad 

Kursen subventioneras av Sveriges folkhögskolor. Priserna nedan är det belopp folkhögskolan betalar, plus eventuellt mat och övernattning för fortbildaren.

  • Heldag: 4 000 kr
  • Halvdag: 2 500 kr
  • Kortare informationsträff - kostnadsfritt

Fortbildarna

Fortbildarna är pedagoger från folkhögskolor runtom i landet. De har fått utbildning för att kunna ge kunskap och stöd till folkhögskolor som vill utveckla sitt Agenda 2030-arbete. I denna film får du lära känna några av fortbildarna lite närmare.

 

Kontakt

Boka en fortbildning eller få mer information, kontakta Lina Remnert lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se