En person står med ryggen till och läser i papper.
Fortbildarna är pedagoger på folkhögskolor runt om i landet.

Fortbilda er personal

Utveckla ert arbete med globala och lokala hållbarhetsfrågor genom en fortbildning. Här finns flera fortbildningar för er personal.
Uppdaterad: 18 januari 2024

Agenda 2030

Lär er om de globala målen och hur ni kan arbeta med dem på folkhögskolan. Diskussionspass om utmaningar inom demokrati, social och ekologisk hållbarhet. Kunskap och tips från folkhögskolors Agenda 2030-arbete, kunskap om arbete med olika deltagargrupper och hur ni kan skapa samverkan med andra aktörer i ert närsamhälle kring de globala målen.

Agenda 2030, tema klimat

Klimatstrejker, brinnande skogar och klimatorättvisa. Hur kan folkhögskolorna ta sig an vår tids största ödesfråga utan att hamna i hopplöshet? Boka en fortbildning om Agenda 2030 med särskild fördjupning kring klimatfrågan.

Agenda 2030, tema demokrati och mänskliga rättigheter

Hur mår vår demokrati i dag? Frågan öppnar upp för många möjligheter att fördjupa sig inom de globala målen. Till exempel att lyfta demokratiska rättigheter som tema i skolans Agenda 2030-arbete och hur det arbete ni gör lokalt hänger ihop med demokratins utveckling globalt.

Jag-vi-världen

Sedan 2023 erbjuder vi fortbildningar i metoden Jag-vi-världen. Metoden har utvecklats i projektet Min story - vår agenda.

Metoden har som syfte att väcka engagemang och tro på förändring hos deltagarna och koppla deltagares egna berättelser, erfarenheter och engagemang till de globala målen.  Hur kan man arbeta normkritiskt i klassrummet för att ge över makten till deltagarna?

Under dagen får ni tips, övningar och möjliga lektionsupplägg kring olika sätt att berätta och äga sin egen historia för att skapa nya vägar till engagemang; stora som små, enskilda och gemensamma.

Läs mer om fortbildningen Jag-vi-världen

 

Upplägg

Fortbildningarna kan skräddarsys utifrån din folkhögskolas behov. Fokusera på specifika globala mål eller koppla fortbildningen till insatser ni redan planerat på skolan. Tillsammans tar vi fram ett upplägg som passar er.

Ni kan boka en heldag eller halvdag. Inför fortbildningen kan ni också få ett kort introduktionspass på 30-60 minuter. Går att genomföra fysiskt eller digitalt.

Kostnad

Fortbildningen subventioneras av Sveriges folkhögskolor. Priserna nedan är det belopp folkhögskolan betalar, plus eventuellt mat och övernattning för fortbildaren.

Heldag: 6 000 kr

Halvdag: 4 000 kr

Kortare informationsträff - kostnadsfritt

Boka

Boka en fortbildning eller få mer information, kontakta FSO på lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se