Gruppbild med ungefär 30 glada personer framför en byggnad.
Fortbildarna är pedagoger på folkhögskolor runt om i landet.

Boka en Agenda 2030-fortbildning

Hållbarhetsfrågor och Agenda 2030-arbete blir allt viktigare för folkhögskolorna i takt med de växande globala utmaningarna. Boka en utbildning av Sveriges folkhögskolors Agenda 2030-fortbildare.
Uppdaterad: 26 januari 2023

Skräddarsy en fortbildning 

Fortbildningarna kan skräddarsys utifrån din folkhögskolas behov. Fokusera på specifika globala mål eller koppla fortbildningen till insatser ni redan planerat på skolan.

Tillsammans tar vi fram ett upplägg som passar er.

Längd och upplägg

Ni kan boka en heldag eller halvdag. Inför fortbildningen kan ni också få ett kort introduktionspass på 30-60 minuter.

Går att genomföra fysiskt eller digitalt.

Tema klimat

Klimatstrejker, brinnande skogar och klimatorättvisa. Hur kan folkhögskolorna ta sig an vår tids största ödesfråga utan att hamna i hopplöshet? Ta tillfället i akt och passa på att fördjupa er inom klimatfrågan.

Tema demokrati och mänskliga rättigheter

Hur mår vår demokrati i dag? Frågan öppnar upp för många möjligheter att fördjupa sig inom de globala målen. Till exempel att lyfta demokratiska rättigheter som tema i skolans Agenda 2030-arbete och hur det arbete ni gör lokalt hänger ihop med demokratins utveckling globalt.

Exempel på innehåll

  • Kunskap och tips från tidigare Agenda 2030-projekt inom folkhögskolor 
  • Diskussionspass om utmaningar inom social hållbarhet och demokrati, som exempelvis faktaresistens, segregation inom folkhögskola och jämställdhet 
  • Kunskap och tips kring att nå olika deltagargrupper, till exempel deltagare som läser Svenska som andraspråk
  • Hur skapar vi samverkan med andra aktörer kring de globala målen, till exempel kommun och civilsamhälle 

Kostnad 

Fortbildningen subventioneras av Sveriges folkhögskolor. Priserna nedan är det belopp folkhögskolan betalar, plus eventuellt mat och övernattning för fortbildaren.

  • Heldag: 5 000 kr
  • Halvdag: 3000 kr
  • Kortare informationsträff - kostnadsfritt

Boka

Boka en fortbildning eller få mer information, kontakta Lina Remnert lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se

Fortbildarna

Fortbildarna är pedagoger från folkhögskolor runtom i landet. De har fått utbildning för att kunna ge kunskap och stöd till folkhögskolor som vill utveckla sitt Agenda 2030-arbete.