Gruppbild med ungefär 30 glada personer framför en byggnad.
Fortbildarna är pedagoger på folkhögskolor runt om i landet.

Boka en Agenda 2030-fortbildare

Hållbarhetsfrågor och Agenda 2030-arbete kommer att bli allt viktigare för folkhögskolorna i takt med de växande globala utmaningarna. Utveckla folkhögskolans arbete med frågorna genom att boka en av FSOs Agenda 2030-fortbildare.
Uppdaterad: 25 januari 2021

Fortbildningarna kan skräddarsys utifrån folkhögskolans behov. Till exempel med fokus på specifika globala mål, klimatutmaningen, inkludering och social hållbarhet eller insatser ni redan planerat på skolan. 

Exempel på innehåll: 

  • Kunskap om de globala målen, nationella och lokala mål
  • Kunskap och tips från tidigare Agenda 2030-projekt inom folkhögskolor 
  • Workshop kring de mål er skola vill arbeta med  
  • Kunskap och tips kring att nå olika deltagargrupper, till exempel deltagare som läser Svenska som andraspråk
  • Hur skapar vi samverkan med andra aktörer kring de globala målen, till exempel kommun och civilsamhälle 
  • Diskussionspass om utmaningar inom social hållbarhet och demokrati, som exempelvis faktaresistens, segregation inom folkhögskola och jämställdhet 
  • Diskussionspass om klimatfrågan  

Kostnad 

Kursen subventioneras av FSO. Priserna nedan är det belopp folkhögskolan betalar, plus eventuellt mat och övernattning för fortbildaren.

  • Heldag: 4 000 kr
  • Halvdag: 2 500 kr

Fortbildarna

Fortbildarna är pedagoger från folkhögskolor runtom i landet. De har fått utbildning för att kunna ge kunskap och stöd till folkhögskolor som vill utveckla sitt Agenda 2030-arbete. I denna film får du lära känna några av fortbildarna lite närmare.

 

Kontakt

Boka en fortbildning eller få mer information, kontakta Lina Remnert lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se