Publicera kurser på folkhögskola.nu

På den här sidan hittar du instruktionsfilmer för dig som arbetar med din folkhögskolas innehåll på folkhögskola.nu.
Uppdaterad: 14 september 2023

Vad betyder kurssidans status?

En kurs med statusen Publicerad syns på folkhögskola.nu om den finns på en av de terminer som är aktiv just nu. Statusen Utgångsdatumet passerat innebär att kursen inte syns på folkhögskola.nu. Du kan publicera kursen igen genom att ta bort utgångsdatumet.

Hitta på sidan: Vad vill du göra?

Skapa en ny kurssida – om du ska lägga in en ny kurs på folkhögskola.nu.

Kopiera en gammal kurssida – om samma kurs som förra terminen ska gå igen.

Redigera en befintlig kurssida – om du behöver uppdatera informationen på en kurs som redan går.

Skapa en ny kurssida

 

Bara statsbidragsberättigade kurser

På folkhögskola.nu finns profilkurser, allmänna kurser, yrkesutbildningar och korta kurser. Däremot finns inga uppdragsutbildningar som exempelvis etableringskurser, SMF, Svenska från dag ett eller sfi.

Så skriver du en bra kursbeskrivning

 • Skriv kärnfullt. Skriv det viktigaste i kursbeskrivningen först. Använd rubriker som fångar intresse och pekar besökaren i rätt riktigt. Rubriker underlättar också för läsaren att sökläsa, så se till att rätt information ligger under rätt rubrik.
 • Ge tillräckligt med information. Vad behöver deltagaren känna till innan hen ansöker till kursen? Vad har deltagaren rätt att känna till utifrån exempelvis studeranderätten? FYll i så många färdiga fält i Episerver som du kan.
 • Jobba med sökmotoroptimering och tillgänglighet.

Så når ni ut (SEO)

Tillgänglighet för redaktörer

Så får du det att se bra ut – klistra in oformaterad text

Du kan själv formge texten i Episerver. För att formateringen ska bli så bra som möjligt rekommenderas att du klistrar in text genom att välja "Klistra in som oformaterad text" (ctrl+shift+v). Därefter kan du välja de alternativ som finns i editorn för att formatera texten.

Regler för rubriken

Följande regler gäller för kurssidornas rubriker:

 • Alla allmänna kurser ska heta något med ”Allmän kurs” på folkhögskola.nu.
 • Är kursen en distanskurs? Skriv ” – distans” direkt efter kursnamnet, till exempel ”Allmän kurs – distans”.
 • Om kursen bara vänder sig till en särskild målgrupp ska det synas i rubriken.

Ange rätt ansökningslänk

Se till att ha en aktuell länk till ert ansökningssystem från knappen ”Ansök nu”. Lägg in länken i fältet ”Länk till ansökningsformulär”. Vi på folkhögskola.nu rekommenderar att länken går direkt till skolans ansökningssystem, exempelvis Schoolsoft. Det minskar antalet klick för besökaren.

Om knappen "Ansök nu" inte fungerar

Knappen "Ansök nu" som finns på varje kurssida inaktiveras om en eller båda av följande saker händer:

 • sista ansökningsdatum passeras
 • du bockar ur "Finns lediga platser?"

Har din skola löpande antagning? Bocka ur "Finns lediga platser?" så fort kursen är full.

Har ni förlängt ansökningsperioden? Senarelägg sista ansökningsdatum eller skriv "löpande" i fältet.

Lägga in kurser innan kursen har öppnat för ansökan

Vill ni lägga in en kurs innan den har öppnat för ansökan, kan du använda funktionen "Ansökan öppnar". Om ett kommande datum läggs in i rutan "Ansökan öppnar", öppnas ansökan automatiskt det datum som har angetts. Det går också att se på kurssidan när kursen öppnar.

Om rutan lämnas tom, eller om du anger ett datum som har passerat, händer ingenting.

Dubbelkolla att datumen stämmer

Du måste alltid ange ett startdatum för kursen. Slutdatum anger du bara om kursen har samma slutdatum för alla deltagare.

Det finns flera ställen där du anger datum och termin för kurserna. Innan du publicerar, dubbelkolla att du har angett rätt år och datum på följande ställen:

 • mappen som kursen ligger i ute i trädstrukturen
 • valet ”termin” i formuläret
 • kursstart och kursslut
 • ansökningsdatum.

Tänk på att termin åsyftar den termin kursen startar; VT för kursstart 1 januari–30 juni, HT för kursstart 1 juli–31 december.

Tillhör kursen en filial?

Kurser som ges vid en filial ska läggas under skolans filialsila på folkhögskola.nu, om ni har en sån. Filialsidor som inte används kan komma att raderas.

Ange rätt CSN-nivå

Se till att ange rätt CSN-nivå. Det kan påverka de potentiella deltagarnas möjlighet att få bidrag och lån från CSN för att studera på er folkhögskola.

Kopiera en gammal kurssida

 

Redigera en befintlig kurssida