Folkhögskolans dag

Syftet med Folkhögskolans dag är att uppmärksamma (och fira!) vår fantastiska utbildningsform. Dels för egen del på folkhögskolan och dels att locka nya deltagare. Hitta förslag på teman att jobba med inför folkhögskolans dag.