För dig som arbetar med kommunikation och marknadsföring på en folkhögskola.

Folkhögskola.nu

Jobbar du med kommunikation och marknadsföring på en folkhögskola? Tveka inte att höra av dig till oss på FSO och folkhögskola.nu om du har någon fråga eller bara vill bolla en idé.
Uppdaterad: 9 maj 2023

Plattform för kommunikation

Folkhögskola.nu har en kommunikationsplattform med riktlinjer kring hur vi jobbar med text, form och bild när vi kommunicerar folkhögskolan. Alla folkhögskolor är varmt välkomna att använda plattformen som inspiration till sitt eget kommunikationsarbete.

 

Plattform för kommunikation - folkhögskola.nu.

Folkhögskola.nu är en samlingsplats för landets alla 156 folkhögskolor och deras kurser. På folkhögskola.nu får alla landets statsbidragsberättigade folkhögskolor publicera sina kurser utan kostnad.

All information om kurser och skolor som finns på folkhögskola.nu läggs in direkt av folkhögskolorna. Alla skolor har sitt eget inlogg och en person som ansvarar för att lägga in informationen.

Manualer och instruktioner för folkhögskola.nu

Hur är vi organiserade?

Folkhögskola.nu är en del i Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, och finansieras av folkhögskolorna. Syftet med folkhögskola.nu är att stödja folkhögskolornas rekrytering av deltagare. 

Har du några frågor eller funderingar om folkhögskolan eller vårt material? Tveka inte att höra av dig till oss.

Vårt uppdrag

FSO har fått i uppdrag av folkhögskolorna att genom målinriktat kommunikations- och marknadsföringsarbete skapa en tydlig bild av folkhögskolan som utbildningsform och bidra till att rekrytera kursdeltagare.

Vi arbetar för att öka kunskapen om kursutbudet och utbildningsformen genom marknadsföring, studievägledning och produktion av informationsmaterial som till exempel broschyrer och webbplatsen folkhögskola.nu.

Kontakt

Telefonnummer för allmänheten 08-796 00 50
Telefonnummer för folkhögskolorna 08-17 03 80

Mejladress: info@folkhogskola.nu

Webbsida: folkhögskola.nu

Följ oss på