För dig som arbetar med kommunikation och marknadsföring på en folkhögskola.

Folkhögskola.nu

Jobbar du med kommunikation och marknadsföring på en folkhögskola? Tveka inte att höra av dig till oss på FSO och Folkhögskola.nu om du har någon fråga eller bara vill bolla en idé.
Uppdaterad: 4 januari 2022

Vi på Folkhögskola.nu ansvarar för den samlade informationen om landets alla 155 folkhögskolor och deras kurser, i syfte att stödja folkhögskolornas rekrytering av deltagare.

Vårt uppdrag

FSO har fått i uppdrag av folkhögskolorna att genom målinriktat kommunikations- och marknadsföringsarbete skapa en tydlig bild av folkhögskolan som utbildningsform och bidra till att rekrytera kursdeltagare.

Vi arbetar för att öka kunskapen om kursutbudet och utbildningsformen genom marknadsföring, studievägledning och produktion av informationsmaterial som till exempel broschyrer och webbplatsen folkhögskola.nu.

Hur är vi organiserade?

Folkhögskola.nu är en del i Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och finansieras av folkhögskolorna.

Har du några frågor eller funderingar om folkhögskolan och det material vi presenterar här. Tveka inte att höra av dig till oss.

Kontakt

info@folkhogskola.nu
telefonnummer för allmänheten 08-796 00 50
telefonnummer för folkhögskolorna 08-17 03 80
folkhögskola.nu
Twitter
Facebook 

Instagram