För dig som arbetar med kommunikation och marknadsföring på en folkhögskola.

Folkhögskola.nu

Jobbar du med kommunikation och marknadsföring på en folkhögskola? Tveka inte att höra av dig till oss på FSO och folkhögskola.nu om du har någon fråga eller bara vill bolla en idé.
Uppdaterad: 16 januari 2023

Plattform för kommunikation

Folkhögskola.nu har en kommunikationsplattform med riktlinjer kring hur vi jobbar med text, form och bild när vi kommunicerar folkhögskolan. Alla folkhögskolor är varmt välkomna att använda plattformen som inspiration till sitt eget kommunikationsarbete.

 

Plattform för kommunikation - folkhögskola.nu.

Vi på folkhögskola.nu ansvarar för den samlade informationen om landets alla 156 folkhögskolor och deras kurser, i syfte att stödja folkhögskolornas rekrytering av deltagare.

Vårt uppdrag

FSO har fått i uppdrag av folkhögskolorna att genom målinriktat kommunikations- och marknadsföringsarbete skapa en tydlig bild av folkhögskolan som utbildningsform och bidra till att rekrytera kursdeltagare.

Vi arbetar för att öka kunskapen om kursutbudet och utbildningsformen genom marknadsföring, studievägledning och produktion av informationsmaterial som till exempel broschyrer och webbplatsen folkhögskola.nu.

Hur är vi organiserade?

Folkhögskola.nu är en del i Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, och finansieras av folkhögskolorna.

Har du några frågor eller funderingar om folkhögskolan och det material vi presenterar här. Tveka inte att höra av dig till oss.

Kontakt

Telefonnummer för allmänheten 08-796 00 50
Telefonnummer för folkhögskolorna 08-17 03 80

Mejladress: info@folkhogskola.nu

Webbsida: folkhögskola.nu

Följ oss på