Våra samarbetsskolor

Uppdaterad: 7 mars 2024

I Min Story - Vår agenda ska vi under två år utveckla och testa en ny metod vi kallar för Jag-Vi-Världen.

Förhoppningen är att metoden sedan ska kunna användas av alla folkhögskolor som är intresserade.
För att det ska lyckas är det viktigt att metoden är utformad av och med deltagare och pedagoger från flera skolor. Våra metoder och övningar måste vara möjliga att modellera och omforma utifrån skolornas och deltagarnas specifika behov. Som vi alla vet så skiljer det sig mycket mellan olika folkhögskolor, både i hur skolorna väljer att lägga upp sitt arbete och hur förutsättningar och behov ser ut hos deltagarna.

Därför samarbetar vi med sju olika folkhögskolor i vårt projekt.
Vi hoppas att det ska säkerställa att metoden vi arbetar fram blir tillgänglig och användbar för så många som möjligt.

Skolorna vi arbetar med är:

  • Dalslands folkhögskolan
  • Glokala folkhögskolan
  • Medlefors folkhögskola
  • Marieborgs folkhögskola
  • Röda korsets folkhögskola
  • Stadsmissionens folkhögskola
  • Valjevikens folkhögskola


Under hösten kommer skolorna få göra utbytesresor där deltagarna har möjlighet att träffa deltagare från andra skolor. Att mötas, skapa nätverk och få möjlighet att träffa nya personer som kanske brinner för samma saker som du själv är en viktig del av projektet.
Vi ser väldigt mycket fram emot våra utbyten!

/Elin och Nelly

På bilderna syns deltagare från Dalslands och Medlefors folkhögskola.

deltagare från Dalslands folkhögskola

deltagare från Medlefors folkhögskola