Utbytesresor!

Uppdaterad: 7 mars 2024

Under november har vi genomfört de första utbytesresorna mellan våra samarbetsskolor.

Först ut var Dalslands folkhögskola där deras grupp i Trollhättan åkte till Färgelanda för att ha en heldag av workshops och samtal.

Därefter var det dags för Medlefors folkhögskola som reste hela vägen från Skellefteå till Stockholm för att hälsa på Stadsmissionens folkhögskola.

 

beskrivning av uppgift

Nelly och Elin beskriver vad som ska hända under dagen.

 

Under utbytesresorna vi gör inom Min story - Vår agenda är det framförallt mötet mellan deltagarna och deras gemensamma arbete som står i fokus. Genom att utgå från deltagarnas egna intressen för de globala målen sätter vi ihop mindre arbetsgrupper över skolgränserna som deltagarna får jobba i under hela dagen.

I grupperna får de börja med att dela med sig till varandra om varför de är intresserade av ett visst mål.

Handlar det om egna erfarenheter av saker kopplade till målet eller är det något annat som gör att man valt just det globala målet?

Fokus ligger på att de ska skapa en gemensam förståelse vad målet handlar om för att sedan tillsammans kommer fram till hur de vill arbeta vidare med målet.

 

arbete i dalsland

Arbete i grupperna börjar ta fart!

 

Förhoppningsvis hittar deltagarna gemensamma nämnare i deras berättelser som de kan utveckla vidare under dagen. Nu får de två val att välja mellan. Antingen kan de jobba fram en idé som de utvecklar vidare till ett konkret projekt med projektplan, eller så väljer de istället att skapa ett konstverk med budskap. Deltagarna får fria tyglar att tolka uppgifterna så som de tycker känns spännande och givande. Det viktiga är inte resultatet utan syftet är snarare att deltagarna ska få samarbeta och vara kreativa tillsammans.

redovisning i dalsland

Redovisning av gruppernas arbete!

 

Vi hoppas att dagen ska vara inspirerande och vara som en språngbräda för nya tankar och idéer kring hur man kan arbeta med de globala målen. Kanske skapas idéer som kan tas med in i vårens arbete då deltagarna kommer att ges ännu större möjligheter att faktiskt driva förändringsarbete och egna projekt. Vi får se i vår :)

Stort tack till alla deltagare och pedagoger från Dalslands, Medlefors och Stadsmissionen folkhögskola för två riktigt bra (och intensiva!) workshopdagar.