På besök i Valjeviken!

Uppdaterad: 7 mars 2024

När stormen ven som mest i Blekinge och Skåne passade vi i projektet på att ha en utbytesdag mellan Glokala Folkhögskolan och Valjevikens folkhögskola! På grund av väderleken blev manfallet lite större än vad vi hoppats på men det var ändå ett bra gäng som träffades i Valjevikens fina lokaler.

Dagen hade samma upplägg som utbytena i Dalsland och Stadsmissionens folkhögskola.
Syftet med dagen är att deltagarna ska få träffas mellan skolor, arbeta ihop och tillsammans samtala kring de globala målen och olika sätt att se på målen.

Under det här utbytet var det bland annat mål 1 (ingen fattigdom), mål 3 (god hälsa och välbefinnande) , mål 13 (bekämpa klimatförändringar) och 16 (fredliga och inkluderande samhällen) som fick mest uppmärksamhet.

Deltagarna jobbade fram flera intressant idéer under dagens som kopplades till målen de var mest intresserade av.

Under dagen skapades bland annat:

  • En projektplan för skapa ett konstverk utifrån orden: "Om vi ska ta från naturen måste vi ge tillbaka". Konstverket ska bestå av en gammal bil med planterade blommor och växter i. Tanken är att den ska skapa tankar om vad som är hållbar och inte, klimatförändringar och frågor om konsumtion och produktion.
  • En podcast om fattigdom. Podden ska ta upp fattigdom utifrån olika synvinklar. Hur är det att vara fattig i Sverige? Hur är det i andra länder. Vad är det att vara fattig egentligen? Podden ska öka förståelsen kring mål 1 av de globala målen som handlar om att minska fattigdomen i världen.
  • En stor plansch som lyfte att många av de globala målen lättare skulle kunna nås om vi fick slut på krig och konflikter i världen.

 

Utöver dessa projekt pågick djupa samtal om psykisk ohälsa under dagen. Ett tema som är viktigt för väldigt många deltagare i Min story - Vår agenda. Att prata om psykisk ohälsa är inte alltid lätt men oerhört viktigt.

Det är ett tema vi kommer lyfta mer längre fram i projektet.

 

deltagare från glokala

På rundvandring vid Valjevilkens folkhögskola. Fantastiskt att gå i skolan precis vid vattnet!

poddgänget

Poddgänget!

karta inga krig

En affisch som beskriver varför det är viktigt att lösa alla konflikter som finns i världen för att kunna uppnå andra globala mål.