Lansering av metodbank!

I 1,5 år har vi utvecklat metoden Jag-vi-världen. Nu lanseras vår nya metodbank!
Uppdaterad: 7 mars 2024

Arbetet att utveckla Jag-vi-världen har genomförts har varit roligt, svårt och mycket givande!
Genom ett samskapande mellan pedagoger och deltagare från sju olika folkhögskolor och har vi utvecklat en mängd övningar, workshops och lektionsupplägg. Vi har under 1,5 år utforskat olika sätt att berätta och äga sin egen historia för att skapa nya vägar till engagemang; stora som små, enskilda och gemensamma.

Resultatet samlar vi en metodbank där alla som är intresserade av metoder kring engagemang och de globala målen kan inspireras och hitta lektionsupplägg att ta med sig till sin egen skola. Utöver lektionsmaterial och övningar innehåller metodbanken både deltagar- och pedagogberättelser samt material om hur man kan arbeta normkritiskt i klassrummet för att ge över makten till deltagarna, något som varit centralt i Min story - vår agenda.

Under webbinariet kommer vi att gå igenom metodbanken och dess olika användingsområden.


DATUM: 1 mars
TID: 10:00-11:30
VAR: Zoom

Anmäl dig till webbinariet genom att klicka HÄR

 

Program:

  • Inledning

Projektledare Elin Bonnier och metodutvecklare Nelly Bachner

  • Presentation av metodbanken 

Elin och Nelly går igenom metodbankens upplägg och hur man kan arbeta med Jag-vi-världenmetoden

  • Vad händer sen?

Samtal med Karin Karlsson, verksamhetschef på FSO och Lina Remnert, internationell samordnare på FSO om projektets fortlevnad och Sveriges folkhögskolors arbete med Agenda 2030. 

  • Medskapandeprocesser och berättande som metod

Samtal med forskare Bo Helsing och en pedagog från projektet

 

230131