2022!

Uppdaterad: 7 mars 2024

Äntligen är vi tillbaka efter jul och nyår och vi går in i vår andra termin i projektet!

Vi har en fullspäckad vår framför oss och arbetet med deltagarna kommer att fortsätta utvecklas under hela våren.

Hösten 2021 handlade till stor del om att pedagoger och deltagare skulle lära känna projektet och bli bekväma med våra arbetssätt. Vi har testat på många olika metoder kring hur man hittar både sin egen berättelse och sina intressen och drivkrafter.

 Nu är det dags att börja gå från ord till handling!

Våren kommer ge plats åt deltagarnas egna initiativ och förändringsarbeten.

Vad det blir är till stor del upp till deltagarna själva men projektgruppen tillsammans med pedagogerna ska finnas där som stöd och hjälp där det behövs. Vi är mycket peppade på att se vad vi kommer att åstadkomma under våren!

Vi kommer även låta de deltagare som vill gräva djupare i sina egna erfarenheter och prova på flera sätt att dela sin berättelse på.

Förutom detta arbete så är det mycket annat som händer i projektet under våren:

  • Två digitala konferenser som deltagarna är med och arrangerar.
  • Vi planerar för flera utbytesresor senare i vår och hoppas innerligt att corona inte kommer ställa till det för oss.
  • Uppstart för arbetet med vår kommande metodbank
  • Metodworkshops med deltagare och pedagoger

 

Hoppas att ni vill fortsätta följa oss på vår fortsatta resa!

____________________________________________________________

11 januari 2022