Webbinarium

Vilken roll kan AI spela för folkhögskolans pedagogik?

Välkommen till ett inspirerande webbinarium med fokus på AI och folkhögskolans pedagogik, bildningsmiljö och lärarprofession.
Uppdaterad: 3 april 2024

AI är idag ett givet faktum. AI som fenomen väcker också många angelägna frågor om hur vi ska förstå och använda oss av AI och vilken möjlig roll AI kan ha i folkhögskolans pedagogiska verksamhet. Hur ska vi förstå AI i relation till bildning och didaktik?

Webbinariet kommer att erbjuda olika typer av inspiration genom bland annat föreläsare och erfarenhetsutbyte. Webbinariet vänder sig till dig som är nyfiken och vill veta mer och tillsammans med andra lärare diskutera AI, dess roll och funktion i relation till folkhögskolans pedagogik och bildningsmiljö.

Innehåll

Om generativ AI och hur det kan användas - Mikael Kring, RISE

Om vikten av ett utforskande förhållningssätt för att lära sig hantera den nya teknologin. Var står vi med generativ AI idag och hur kan vi använda det konkret? Det ges tillfälle att testa AI-labbet på RISE för att utforska AI-verktyg. 

Mikael Kring är projektledare för digitala system på enheten för livslångt lärande på RISE, Research Institutes of Sweden.

Läroplattform med AI-verktyg - Mats Svensson, Leksands folkhögskola

Allmänna Arvsfonden har beviljat Leksands folkhögskola stöd med 5,6 miljoner kronor för att utveckla en unik läroplattform som bland annat använder sig av AI-verktyg för att erbjuda skräddarsydda läromöjligheter för unga så väl som äldre.

Initiativtagaren och projektledaren Mats Svensson på Leksands folkhögskola är glad över man rott i hamn finansiering för det treåriga projektet och berättar att idén fick han när han under julen 2022 experimenterade med GPT-3 tillsammans med sina barnbarn för att skriva sagor.

Kontakt

Annica Wallenborg, annica.wallenborg@sverigesfolkhogskolor.se