En äldre person i sällskap med en äldreassistent.
Kursen "I de äldres tjänst" är en ny yrkesutbildning på Malmö folkhögskola.

I de äldres tjänst

Behovet av kompetenshöjande insatser för personal inom vård och omsorg är stort. Malmö folkhögskola har startat en ny yrkesutbildning för att utbilda certifierade äldreassistenter. Vi samtalade med Gunilla Strand, kursansvarig på I de äldres tjänst.
Uppdaterad: 12 januari 2021

Varför valde ni att starta just den här kursen?

– I samband med utlysningen av yrkesinriktade utbildningar inom vården från Folkbildningsrådet tog vi del en utredning från regeringen som lyfter fram behovet av att kompetenshöjande insatser för personal inom vård och omsorg. I utredningen lyfte man fram titeln äldreassistent. Vi tyckte titeln kändes tydlig och väl beskrev vad yrket innebar. Utredningen har legat till grund för den utbildning vi har startat.

I de coronatider som vi hamnat i kändes det viktigt att göra något. I nyhetsflödet fick vi följa hur de äldre drabbades svårt av Covid-19. Det framfördes kritik kring brist på kontinuitet att det var för många olika personal runt en äldre samt att flera saknade utbildning och jobbade på flera olika boende som timvikarier. Att starta upp en kompetenshöjande vårdutbildning blev ett sätt för oss att bidra.

Vilka söker till kursen?

– Vi påbörjade ett samarbete med ett bemannings- och rekryteringsföretag, var uppgift var att hjälpa oss med marknadsföring och praktikplatser då tiden var knapp. Vi har haft bra med sökande och flera deltagare har under första utbildningsveckan kommit och frågat om plats för anhöriga och vänner då det uppskattat utbildningen.

Vår första utbildning startade den 24 augusti och vi har 15 deltagare men varierande bakgrund, etnicitet, kön, ålder och erfarenhet. Just det skapar dynamik i gruppen. Nu i januari 2021 startar vi vår nästa utbildningsomgång.

Vad är deltagarnas förväntningar på kursen?

– Jag frågade gruppen då vi började och de flesta vill ha ett arbete inom vård och omsorg och jobba med äldre. Ett par deltagare ser det som en steg på vägen till vidare utbildning inom vård och omsorg eller socialt arbete. Deltagare har även uttryckt förhoppningar om att man efter utbildningen och praktik ska ha goda kunskaper om de äldres behov och vara väl förberedd inför arbetet med de äldre.

Hur ser efterfrågan ut inom just den här yrkesgruppen?

– De uppgifter vi fått från arbetsförmedlingens visar på att efterfrågan är stor på utbildad personal inom vård och omsorg. Vi kan också se att behovet av vårdpersonal kommer öka i takt med en växande äldre befolkning. År 2050 kommer var fjärde person i Sverige vara över 65 år och då förstår vi att här kommer det behövas personal i flera olika yrkeskategorier.

Positiva samhällseffekter med utbildningen

 Gunilla säger att hon ser att utbildningen ger flera positiva samhällseffekter, bland annat för integration. 
– Det är inte alla som kan eller har möjlighet att läsa högre studier. Att utbilda sig till Certifierad äldreassistent är kompetenshöjande och de får en tydlig titel och ökar sina chanser till att komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb. Vi är med och bidrar till en säker och professionell vård för de äldre genom kompetenshöjning. Kunskap ger trygghet, både för personal och de äldre.

En annan viktig aspekt är att unga får anställning.
–Idag bor många unga hemma tills de är en bra bit över 20 år de behöver ett jobb för att få en lägenhet och jobb är svårt att få. En kortare utbildning med praktik kan vara ett första steg ut på arbetsmarknaden.

Covid-19 och vikten att säkra de äldres vård lyfter Gunilla som en annan avgörande faktor. 

–  Idag vet vi inte hur länge Covid-19 och andra virus kommer påverka att vårt samhälle. Vad jag förstår är olika virus och pandemier något vi troligen kommer drabbas av och kanske få leva med i framtiden. Då känns det extra viktigt att säkra de äldres behov av professionell omvårdnad.