Handens och huvudets kunskap förenas

Samhällsnytta och individuell nytta är ofta två sidor av samma mynt. Så resonerar Mikael Lindgren, rektor för Hjälmared folkhögskola i Alingsås. I flera år har skolan genomfört yrkesinriktade kurser.
Uppdaterad: 12 december 2023

– Vi har fått höra att vi är snabba på puckarna, säger Mikael Lindgren som inte har något emot att bli kallad folkbildningsentreprenör.

Han beskriver hur Hjälmared medvetet öppnar sig för samverkan med olika aktörer, framför allt i närområdet i Västra Götaland. Kontakter med Polismyndigheten och högskolan i Borås ledde till en polisprofil allmän kurs 2003 och en entermins polispreprandkurs som nu pågått i flera år. Husbyggarkursen med 15 deltagare har växt fram i samverkan med lokala företagare inom snickeri och bygg.

– Kursen förenar handens och huvudets kunskap. Det har visat sig passa människor som inte ryms inom de strikta skolplanernas ramar.

Leende man i vit tröja och glasögon.
Mikael Lindgren, rektor på Hjälmareds folkhögskola.

IT och räddningstjänst som profil

Allmän kurs med IT-profil är ett annat framgångsrikt koncept.

– Många av deltagarna är duktiga på IT och engelska, men har ändå loggat ut från högstadiet och gymnasiet. Här får de både behörighet och hopp om jobb. Dessutom lär de sig umgås med folk, inte bara på nätet, säger Mikael Lindgren.

Räddningstjänsten i Alingsås/Vårgårda har sökt upp skolan och vill samverka i en kurs med räddningstjänstprofil, och en sådan har börjat planeras. Västra Götalandsregionens Miljö- och regionutvecklingsnämnd tycker det är utmärkt idé och ger projektstöd för utveckling av kursen.

Utvecklar identiteten

Inriktningen på yrkesinriktade kurser och samverkan med utomstående aktörer hotar inte skolans identitet, menar Mikael Lindgren.

– Snarare tvärtom. Mångfalden är ett sätt att utveckla vår identitet som rörelsefolkhögskola. Vi samverkar så klart inte med alla. De måste förstå att vi är en folkhögskola.

Ekonomin är en utmaning för de flesta folkhögskolor, även för Hjälmared.

– Vi skulle aldrig kunna utveckla och starta kurser utan bidrag utifrån. Jag lägger ner mycket jobb på det.

Mod att pröva nytt

För Mikael Lindgren är orosmolnet inte bara ekonomin. Han anar numera en ängslighet bland företrädare för studieförbund och folkhögskolor. Att rädslan för att göra fel hämmar modet att våga pröva nytt.

– Här får jag nog uttrycka mig lite diplomatiskt, men om regler och kontroll från den egna myndigheten Folkbildningsrådet blir för omfattande, då riskerar det att bli alldeles fel för det fria och frivilliga folkbildningslivet.

I stället vill Mikael Lindgren se en tillit till folkbildningens förmåga att bidra till samhällets och människors utveckling. Alla deltagare som växer som människor på Hjälmared, och andra folkhögskolor, är det bästa kvittot på att skolorna behövs.

– Det är lätt att riva ner, och om folkbildningen raseras, vem ska då ta den roll vi har idag?


Läs mer om Hjälmareds folkhögskola på deras webbplats (öppnas i ny flik).

Se alla yrkesutbildningar på folkhögskola.nu. (öppnas i ny flik)