För folkhögskolan är ingen människa hopplös

Folkhögskolan som demokratisk institution – och som möjlighet för människor att komma vidare i livet. Två skäl till att folkhögskolorna behövs i dag och i framtiden, menar Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Hans egen folkhögskoleresa började på Sjövik i Dalarna.
Uppdaterad: 16 september 2020

Anders Lindberg
Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet

Anders Lindberg var lite vilsen efter gymnasiet och hade inga direkta planer för framtiden. Han var, med egna ord ”ganska trött på det mesta”. Genom några vänner i scouterna hamnade han på Sjöviks folkhögskola i Dalarna och en friluftsledarutbildning. Den vägen ledde vidare till juridikstudier och så småningom fram till att posten som är politisk chefredaktör för Aftonbladet, Nordens största dagstidning.

– Det här är min egen resa och den har med folkhögskolan att göra, säger han.

Ger inte upp – backar upp

Att vara ett alternativ för personer som kanske är stukade och lite vilsna i tillvaron är en av folkhögskolans stora förtjänster, menar Anders Lindberg.

– Ingen människa är hopplös, det är folkhögskolans grundinställning. Folkhögskolan ger inte upp, utan backar upp.

Att hamna i ett nytt socialt sammanhang och möta en praktiskt orienterad pedagogik, kan för många ge nya impulser och öppna dörrar.

– Komvux passar inte alla och att bo på internat på en folkhögskola blir ett sätt att byta spår i livet som många kan behöva.

Demokratins grundskola

Anders Lindberg en engagerad debattör som ofta syns och hörs i medierna, med kommentarer om det mesta som har med politik och samhällsutveckling att göra. Han är klar över folkhögskolans historiska betydelse, på resan från fattigsverige till välfärdsland.

– Folkhögskolorna växter fram i ett Sverige som Vilhelm Moberg beskrev som landet där människor hukar under låga tak. Folkhögskolan blev utbildningsdelen i demokratiseringen av landet. Som en demokratins grundskola.

I vår tid av marknadslösningar, polarisering och demokratihot, menar Anders Lindberg att folkhögskolornas uppgift är minst lika viktig som tidigare. Människors demokratiska värderingar är visserligen viktiga, men just institutionerna har en nyckelroll i varje demokratiskt samhälle, menar han. Och folkhögskolorna är just sådana demokratiska institutioner.

Adoptera en folkhögskola

– Jag brukar säga att om du vill göra något för demokratin, så adoptera en demokratisk institution. Försvara den och ge den allt stöd du kan. Det kan vara en fackförening, en ideell organisation eller en folkhögskola.

Det stödet gav också Anders Lindberg när han i en artikel i Aftonbladet i maj lyfte fram det hot som Coronapandemin innebär för många av landets folkhögskolor, med hans egen skola Sjövik som exempel.

”Om folkhögskolor börjar gå i konkurs öppnar sig en social avgrund, särskilt för många a dem som behöver vårt samhälle mest”, skrev han då.

– Det gäller fortfarande.

 

Thomas Östlund