En tjej och en kille går upp för en trappa, de är glada och pratar med varandra.
Många går vidare till högre studier efter sin tid på folkhögskola. Foto: Malin Sydne

Sex av tio går vidare till högre studier efter folkhögskolan

Sex av tio som fått grundläggande behörighet via folkhögskolans Allmän kurs har gått vidare till studier på högskolenivå. Bland kvinnor med utländsk bakgrund är siffran så hög som 75 procent.
Uppdaterad: 2 juli 2020

Detta presenterade Statistiska centralbyrån, SCB, i dag i sin nya rapport Uppföljning av allmän kurs på folkhögskolan. Rapporten baseras på en enkätundersökning där över 3000 personer som gått Allmän kurs har svarat.

Enkäten genomfördes under våren 2020 och de studerande gick Allmän kurs läsåren 2016/17-2017/18.

Många kvinnor med utländsk bakgrund studerar vidare

Syftet med undersökningen var att kartlägga situationen på Allmän kurs och vad deltagarna gör efteråt. Undersökningen visade att 60 procent av de tillfrågade har studerat på högskola någon gång efter folkhögskoletiden. Bland kvinnor med utländsk bakgrund var siffran högre: 75 procent. Bland män med utländsk bakgrund var siffran 60 procent.

Mest nöjda med lärarna

Förutom det visade undersökningen även att de flesta var nöjda med sin tid på folkhögskola. Två av tre deltagare var dessutom mycket nöjda. Bäst bedömdes bemötandet från lärarna, vilket tre av fyra deltagare var mycket nöjda med.

Väl förberedda för att studera vidare 

Deltagarna i enkäten ansåg även sig själva som väl förberedda att studera vidare på högskolan. Nästan två av tre deltagare som läst på högskolan tycker helt eller till stor del att de fått de förkunskaper via sin folkhögskoleutbildning. Kvinnorna är något mer positiva än männen. 

Hälften av personerna med funktionsnedsättning studerar vidare

Bland personer med funktionsnedsättning, ungefär 30 procent av de svarande, var det ungefär hälften som gått vidare till högre studier efter avslutad Allmän kurs. 

Vill du läsa mer statistik från undersökningen?

Klicka här för att komma till källan för nyheten Statistiska centralbyrån, SCB