Välkommen till år två!

Uppdaterad: 7 mars 2024

Gruppbild från Dalslands folkhögskola

Bilden föreställer deltagarna från Dalslands folkhögskola i Trollhättan och Färgelanda som hade en gemensam uppstartsträff i september. 

 

Hösten är här och så även år två av Min story - vår agenda.
Det är dags att ta alla erfarenheter, lärdomar och framgångar från år ett, skaka runt allt lite grann och forma ett nytt projektår.

År ett var verkligen ett år av experimenterande och utforskande. Vi funderade på vad engagemang är, hur man bygger och framförallt hittar sin berättelse och provade på olika sätt att genomföra förändringsarbeten på. Det var ett otroligt lärorikt år som gav oss en djupare förståelse för metodens betydelse men också dess utmaningar.

Uppstarten av år två i skolorna är i full gång och det är tydligt att det i år finns en mycket större säkerhet hos alla pedagoger och projektmedarbetare som gör det initiala arbetet med deltagarna både tydligare och lättare. Att ha erfarenhet med sig av metoder som vi redan arbetat med och möjlighet att kunna visa deltagarna exempel på förändringsarbeten som redan genomförts är otroligt värdefullt för att inspirera och engagera nya deltagare.

Det har också tydliggjorts under år ett vilka delar av Jag-vi-världenmetoden vi vill grotta ner oss extra mycket i under år två. En av dessa delar är deltagarmakt och maktförskjutningen i klassrummet som vi vill uppnå i Min story – vår agenda. Syftet med projektet är att deltagarna ska känna sig stärkta och utifrån sin egen berättelse förstå sitt engagemang och sina drivkrafter och få verktygen att forma förändringsarbeten med. För att lyckas med detta är det av stor betydelse att deltagarna på riktigt känner att de har makt att påverka det som sker i projektet. Blir det för pedagogstyrt kommer inte deltagarna få med sig de verktygen som stärker deras förmåga och tro på sig själv i lika hög grad som vi vill uppnå i projektet.

Men att som pedagog backa och våga ge över makten kan vara utmanande, liksom att det även kan vara en tröskel för deltagarna att våga ta sig an makten över det gemensamma arbetet med allt vad det innebär. Detta är något vi kommer återkomma till mycket under år två.

Det är helt klart ett spännande år vi har framför oss!

 

 30 september 2022