Elinas berättelse om engagemang

Elina går på Medlefors folkhögskola. I hennes text berättar hon om hur hon hittade sin berättelse och sitt engagemang och kopplingen mellan hennes erfarenheter och de Globala målen. Hon lyfter också vikten av samarbete och att lyssna på varandra. 

331410353_995161931462773_3393816346851713505_n.jpg När jag hör ordet ”engagemang” så tänker jag på något man brinner för, något som ligger nära hjärtat. På min skola, Medlefors folkhögskola, har vi just påbörjat frågan om engagemang, haft lite diskussioner om det. Vissa har kommit med förslag på vad de kanske skulle vilja engagera sig i, och nyligen har vi påbörjat ett arbete där vi väljer det globala mål vi vill jobba mot. Vi var många som tyckte att engagemang är något man måste ha en personlig koppling till. Själv visste jag inte vilket engagemang som låg mig närmast, jag kände spontant att jag var tvungen att välja mellan utbildning (mål nummer 4) och hälsa och välbefinnande (mål nummer 3). Nu känner jag att de går väldigt mycket ihop med varandra, och att det är viktigt att börja med sig själv (att se till att man själv mår bra och är bildad) för att kunna sprida ordet vidare.

Under tiden vi jobbat med detta har jag fått upp ögonen för mansfrågor (fysisk och psykisk hälsa, könsroller, förväntningar på hur män ska vara). Jag har jobbat i en mansdominerad bransch och är instruktör på gym och i gymnastik och självförsvar, och jag märker nu att det är mycket fokus på kvinnors och barns hälsa och trygghet, men väldigt lite på mäns. Därför har jag så smått börjat lyfta frågor genom att redovisa om detta, satt upp lappar med nummer och adresser till stödlinjer för män.

Engagemang kan både ge och ta energi

Det är lätt att brinna för ett engagemang som man får respons på, positiv såväl som negativ! Att jag fått mycket positiva synpunkter på de frågor jag lyft har gjort mig peppad, men även att jag fått mycket konstruktiv kritik, som fått mig att ta ett steg tillbaka och försöka se det från andra perspektiv. Sen har jag även fått en del rak igenom negativa kommentarer, men det visar bara hur starkt laddade de frågor jag lyfter är. Därför känns de viktiga att lyfta!

Sen kan engagemang vara något tröttsamt, om det tar mer energi än det ger. Om man inte får någon respons eller att man känner att det man gör inte väcker några reaktioner alls känns allt förgäves. Jag har varit med om detta när jag som tonåring engagerade mig politiskt, men mest bara fick höra att jag var för ung för att veta något och att jag skulle komma tillbaka när jag blev vuxen och visste vad jag pratade om. Därför är det bra att ha någon att engagera sig tillsammans med, om man känner så. Jag har själv haft idéer som inte kunnat genomföras pga. brist på intresse från andra, brist på resurser. Idéerna har då fallit platt. Ibland har jag fått skrota idéerna helt och hållet, men ofta har jag ändå kunnat genomföra det jag velat tack vare att jag lyckats få andra att intressera sig.

Viktigt att få stöd och hjälp från andra

Det är alltid bra att ha någon att reflektera tankar med, som kan peppa en när det känns tungt, men som även kan hålla en tillbaka när det blir för mycket, och få en att ta ett steg tillbaka. Mitt problem är att jag ibland tar på mig alldeles för mycket för att det ska kunna genomföras, och då behöver jag någon som säger stopp. Men så länge det känns bra och man inte känner att man måste uppoffra sin fysiska eller mentala hälsa är det enligt mig bara bra att vara engagerad. Om man känner sig viktig och att man jobbar med något som betyder mycket för en mår man bra! Att över huvud taget ha ett intresse man brinner för är väldigt givande. Att man skaffar nya kunskaper och binder nya kontakter genom sitt engagemang påverkar ens hälsa väldigt positivt, vet jag av egen erfarenhet!

Vi kan gemensamt hjälpa andra att våga och orka engagera sig. Stötta varandra, även om det inte nödvändigtvis är något vi själva är involverade i. Var villig att lyssna på andra. Lyssna mer än du kritiserar. Våga se bortom ramarna, och kom ihåg att man inte nödvändigtvis måste engagera sig i något man har personlig erfarenhet av. Så länge intresset och viljan att engagera sig finns går det nog att engagera sig i det mesta! Jag själv har upptäckt att mansfrågor är en av mina hjärtefrågor trots att jag inte är en man. Jag har oftast inte upplevt mycket av det många män kämpar med, men jag känner ändå att det är något jag verkligen brinner för, och vill jobba med för att nå förändring till det bättre. Att jag började engagera mig i gym, att instruera idrott och i gymmet, fick mig att öppna ögonen för hur viktigt utbildning är. Och ju mer jag satte mig in i idrotten och kulturen runt gym, upptäckte jag hur mycket problematik det är runt manlighet, mansrollen, manliga skönhetsideal, droger, skador etcetera. Fysisk hälsa är mycket viktigt, men i många fall går det till det extrema, och då är det ohälsosamt. Eftersom jag brinner för frågor inom hälsa och välbefinnande, kändes detta därför väldigt viktigt. Ju mer jag studerade detta ämne, desto mer insåg jag att det jag verkligen ville uppnå var jämställdhet, och nu har jag ytterligare ett mål att jobba mot; mål nummer 5.

Nästa steg

Nästa steg i mitt engagemang är att jag ska fortsätta läsa på och utbilda mig. Prata med bekanta och försöka få kontakt med utomstående. De som vill ha kontakt med mig får gärna prata med mig! I framtiden vill jag föreläsa om detta, kanske skriva artiklar, göra ett poddavsnitt, en föreläsning, ett kompendium eller liknande. Att börja litet är alltid en bra början. Börja med att ”så ett frö”, se hur det utvecklar sig. Lyft frågan i skolan, på jobbet, på fritidsintresset, bland familj och vänner, precis som jag gjort.

Det har varit väldigt givande att få se och lyssna på andra deltagares engagemang och deras tidslinjer. Jag själv skrev om hur jag gick från at slåss på skolgården till att bli instruktör i självförsvar, och kunde på så sätt vända ett destruktivt beteende till något som hjälper andra. Andra på skolan har till exempel skrivit om sin kärlek till djur och natur, och därifrån börjat spåna på idéer om hur vi ska kunna rena vattnet, jobba för ett hälsosamt ekosystem och biologisk mångfald, eller minska den globala uppvärmningen.

Det är väldigt intressant att se allas engagemang, och hur mycket vi skulle kunna åstadkomma tillsammans!

 

/Elina

 

Uppdaterad: 26 juni 2024