Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation FSO är Sveriges 154 folkhögskolors egen organisation som arbetar med olika former av stöd, samordning och service för folkhögskolornas verksamhet.
Uppdaterad: 26 maj 2021

Dokument FSO

Verksamhetsplaner

Verksamhetsberättelser

Detta är FSO

FSO arbetar på folkhögskolornas uppdrag framförallt med strategisk kommunikation och marknadsföring, kompetensutveckling för folkhögskolornas personal och styrelser, det administrativa systemet SchoolSoft, gemensamma ramavtal och ekonomiska ersättningar samt stöd i kvalitetsutveckling, digitalisering och i internationellt arbete.

Under avdelningen Stöd & utveckling kan du hitta mer information om FSOs olika insatser.

FSO har nio anställda och kansliet består av totalt 11 medarbetare från FSO, RIO och OFI. Det gemensamma kansliet finns på Södermalm i Stockholm. 

Vilka arbetar på FSO?

Kolla in filmen och lär känna FSOs personal. Här berättar de om vad de gör i sina yrkesroller för att förbättra samordning, stöd och service för alla landets folkhögskolor. 

 

Information om folkhögskola

Sveriges 154 folkhögskolor har två gemensamma webbplatser som drivs av FSO: www.sverigesfolkhogskolor.se med information, kunskap, fakta och statistik kring utbildningsformen folkhögskola, samt www.folkhogskola.nu med alla kurser och folkhögskolor samlade på ett ställe.

Tre intresseorganisationer

FSO arbetar på uppdrag av folkhögskolorna som företräds av intresseorganisationerna RIO, Fhf  och OFI. Organisationen leds av en styrgrupp bestående av arbetsutskotten för folkhögskolornas tre olika intresseorganisationer. Läs mer om styrelsen här.

Sveriges folkhögskolor

Benämningen och varumärket Sveriges folkhögskolor används vid gemensamma insatser som intresseorganisationerna RIO, Fhf och OFI står bakom och som genomförs med stöd av FSO.