Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation FSO har i uppdrag att arbeta med olika former av stöd, samordning och service för alla 156 folkhögskolor i Sverige.
Uppdaterad: 6 september 2023

Detta är FSO

FSO arbetar framförallt med strategisk kommunikation och marknadsföring, kompetensutveckling för folkhögskolornas personal och styrelser, det administrativa systemet SchoolSoft samt stöd i kvalitetsutveckling, digitalisering och internationellt arbete.

Under avdelningen Stöd & utveckling kan du hitta mer information om FSOs olika insatser.

FSO har nio anställda och Sveriges folkhögskolors kansli består av totalt 16 medarbetare från FSO, OFIRIO samt arvsfondsprojektet Min story - Vår Agenda. Sveriges folkhögskolors gemensamma kansli finns på Södermalm i Stockholm. 

Information om folkhögskola

Sveriges 156 folkhögskolor har två gemensamma webbplatser som drivs av FSO: www.sverigesfolkhogskolor.se med information, kunskap, fakta och statistik kring utbildningsformen folkhögskola, samt www.folkhogskola.nu med alla kurser och folkhögskolor samlade på ett ställe. 

Tre intresseorganisationer

FSO arbetar på uppdrag av folkhögskolorna som företräds av intresseorganisationerna RIO, FHF  och OFI

Organisationen leds av en styrelse bestående av representanter för folkhögskolornas intresseorganisationer. Läs mer om FSOs styrelse >

Sveriges folkhögskolor

Benämningen och varumärket Sveriges folkhögskolor används vid gemensamma insatser som intresseorganisationerna RIO, FHF och OFI står bakom och som genomförs med stöd av FSO.