Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO
Gruppbild på nio personer.
Personal vid Folkhögskolornas serviceorganisation FSO.

Folkhögskolornas serviceorganisation FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation FSO har i uppdrag att arbeta med olika former av stöd, samordning och service för alla 156 folkhögskolor i Sverige.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Detta är FSO

FSO arbetar framförallt med strategisk kommunikation och marknadsföring, kompetensutveckling för folkhögskolornas personal och styrelser, det administrativa systemet SchoolSoft samt stöd i kvalitetsutveckling, digitalisering och internationellt arbete.

FSO har nio anställda och Sveriges folkhögskolors kansli består av totalt 17 medarbetare från FSO, OFIRIO, arvsfondsprojektet Min story - Vår Agenda samt ESF-projektet VÄGEN. Sveriges folkhögskolors gemensamma kansli finns på Södermalm i Stockholm. 

Ideell förening för stöd och service

Folkhögskolornas två intresseorganisationer RIO och OFI har tillsammans bildat den ideella föreningen Folkhögskolornas serviceorganisation. Föreningens uppdrag är att främja alla folkhögskolors verksamhet genom stöd och service.

Organisationen leds av en styrelse bestående av representanter för folkhögskolornas intresseorganisationer. Läs mer om FSOs styrelse här.

Sveriges folkhögskolor

Benämningen och varumärket Sveriges folkhögskolor används vid gemensamma insatser som intresseorganisationerna RIO och OFI står bakom och som genomförs med stöd av FSO.