Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation FSO har i uppdrag att arbeta med olika former av stöd, samordning och service för alla 154 folkhögskolor i Sverige.
Uppdaterad: 25 augusti 2021

Dokument FSO

Verksamhetsplaner

Verksamhetsberättelser

Detta är FSO

FSO arbetar framförallt med strategisk kommunikation och marknadsföring, kompetensutveckling för folkhögskolornas personal och styrelser, det administrativa systemet SchoolSoft samt stöd i kvalitetsutveckling, digitalisering och internationellt arbete.

Under avdelningen Stöd & utveckling kan du hitta mer information om FSOs olika insatser.

FSO har åtta anställda och kansliet består av totalt 10 medarbetare från FSO och RIO. Sveriges folkhögskolors gemensamma kansli finns på Södermalm i Stockholm. 

Information om folkhögskola

Sveriges 154 folkhögskolor har två gemensamma webbplatser som drivs av FSO: www.sverigesfolkhogskolor.se med information, kunskap, fakta och statistik kring utbildningsformen folkhögskola, samt www.folkhogskola.nu med alla kurser och folkhögskolor samlade på ett ställe.

Tre intresseorganisationer

FSO arbetar på uppdrag av folkhögskolorna som företräds av intresseorganisationerna RIO, Fhf  och OFI. Organisationen leds av en styrelse bestående av representanter för folkhögskolornas intresseorganisationer. Läs mer om styrelsen här.

Sveriges folkhögskolor

Benämningen och varumärket Sveriges folkhögskolor används vid gemensamma insatser som intresseorganisationerna RIO, Fhf och OFI står bakom och som genomförs med stöd av FSO.