Man med armarna i kors och glasögon.
Utbildningsminister Mats Persson och regeringen föreslår en förstärkning på 100 miljoner årligen till folkhögskolorna. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen föreslår 100 miljoner i förstärkning till folkhögskolorna

Folkhögskolorna har en ansträngd ekonomi och det besvärliga ekonomiska läget drabbar dem hårt. Regeringen föreslår nu i budgetpropositionen för 2024 en förstärkning på 100 miljoner kronor 2024 och från och med 2025 beräknas 100 miljoner kronor årligen. "Bra, men inte tillräckligt", säger Olle Westberg, RIO.
Uppdaterad: 13 september 2023

– Bra att regeringen ser att folkhögskolorna är en viktig del av det svenska utbildningslandskapet. Men samtidigt är jag besviken över att tillskottet är så pass begränsat. Bra, men inte tillräckligt, säger Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. 

Även de regionägda folkhögskolornas företrädare är inne på samma spår.

– Vi välkomnar tillskottet även om vi gärna hade sett en ännu större satsning. Vi är glada men inte nöjda, säger Annica Wallenborg, verksamhetschef för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation. 

I våras beslutade regeringen att minska statsanslaget till landets folkhögskolor med cirka 450 miljoner kronor. En nedskärning som innebär att många folkhögskolor tvingats lägga ner kurser och säga upp lärare. Resultatet blev att cirka 3 000 färre fick möjlighet att studera på folkhögskola 2023. 

Lite pengar i sammanhanget

Mats Lundborg, rektor på Biskops-Arnö Nordens folkhögskola är kluven till beskedet.

– Spontant tänker jag, ja, det är tacksamt, vi behöver mer pengar. Hundra miljoner är tyvärr väldigt lite pengar i det här sammanhanget med tanke på hur det har sett ut under en väldigt lång tid. Det är stora sår att ta igen, också kopplat till pågående inflation, säger Mats Lundborg.

Överenskommelse mellan regeringspartierna och SD

Regeringen kommer att överlämna förslaget till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna.

– Folkhögskolan som utbildningsform fyller en viktig funktion i det svenska utbildningssystemet för såväl individers möjligheter till utbildning som för samhällets behov av kompetensförsörjning. Därför är den här förstärkningen mycket värdefull, säger utbildningsminister Mats Persson i ett pressmeddelande.

 

Läs regeringens pressmeddelande här. (nytt fönster)

Se inslag i Kulturnyheterna här. (Ca 00:55 in i programmet, nytt fönster.)