En grupp människor sitter i ring på en gräsmatta.
– Det har varit lätt att jobba med de folkhögskollärare som varit del av projektet. De fattar snabbt grejen med att deltagarna i projektet ska lära av varandra i samtal. Det ges utrymme för delaktighet, säger Fatima.

Projektet Världen finns här skapar engagerande möten

I projektet Världen finns här får sfi-klasser och grund- och gymnasieskoleklasser från olika skolor träffas i utbyten och lära av varandra. Flera folkhögskolor har deltagit med Allmän kurs och sfi-klasser.
Uppdaterad: 17 februari 2022

Projektet Världen finns här som startade 2020 drivs av ABF Göteborg med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Fatima Grönblad är initiativtagare och projektledare.

– Deltagarna i projektet får lära genom personliga möten på ett sätt som är engagerande. Det blir en annan förståelse, mer komplext. Deltagarna får koppla ihop det som de läser med andra människors berättelser, säger Fatima.

Passar folkhögskolans modell med samtal och delaktighet

– Det har varit lätt att jobba med de folkhögskollärare som varit del av projektet. De fattar snabbt grejen med att deltagarna i projektet ska lära av varandra i samtal. Det ges utrymme för delaktighet, säger Fatima.

Sedan starten har 39 utbyten skett, där 35 klasser på gymnasie- eller grundskolenivå mött 31 klasser i sfi. Totalt har över 800 personer varit delaktiga i projektet.

– Det är tacksamt för sfi-klasserna att ha en verklig mottagare, i stället för ”låtsasuppgifter”, som till exempel skriva ett brev till en fiktiv person, säger Fatima.

För att delta i ett utbyte kan du som lärare för en sfi-klass eller en grund- eller gymnasieklass höra av dig till projektet, som då stöttar i att hitta en matchning.

 

Både digitala och fysiska möten har funkat bra

Under pandemin har utbytena varit digitala under perioder då rådande restriktioner har krävt det. Enligt Fatima har även de digitala utbytena fungerat förvånansvärt bra.

– Deltagande från SFI-klasserna känner stolthet. Att kunna utmana sig själva och känna att språket bär! Deltagarna tycker också att det är spännande att träffa människor med fler erfarenheter, säger Fatima.

På projektets webbplats finns en lektionsbank som lärare kan använda sig av för att enkelt planera upplägg för träffarna.

Mikael Johansson Holmström, som jobbat som SFI-lärare på Alma folkhögskolas filial Gamlestan i Göteborg, har varit med i projektet och gjort utbyte som var mycket lyckat. Han vill inspirera fler folkhögskollärare att haka på projektet.

– Varför bara arbeta med läromedel och böcker och läsa om saker när du kan träffa någon som på riktigt har erfarenhet av att till exempel ha bott i ett annat land? Det är alltid bra att komma ut från skolan, vad man än gör, säger Mikael.

Klicka här för att läsa mer om Världen finns här på projektets webbplats.