Omställningsstudiestödet ger många möjlighet att börja studera på folkhögskola och få ersättning upp till 80 procent av sin nuvarande lön. Foto: Malin Sydne

Omställningsstudiestöd ger möjlighet att byta bana i arbetslivet

Omställningsstudiestödet från CSN gör att den som har ett arbete i dag kan börja studera på folkhögskola och få ersättning upp till 80 procent av sin lön, utan att ta studielån. Folkhögskolornas breda kursutbud skapar möjligheter för många att göra något helt nytt eller bredda sin kompetens.
Uppdaterad: 13 oktober 2022

Omställningsstudiestöd är ett helt nytt studiestöd för den som arbetar och vill bredda din kompetens och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Från den 1 oktober 2022 går det att ansöka om omställningsstudiestöd för studier som börjar under perioden 1 januari–30 juni 2023.

80 procent lönen för ett års heltidsstudier

Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som men kan söka om man vill. Man kan få stödet i 44 veckor; längre om man studerar på deltid.

Går det att söka omställningsstudiestöd för studier på folkhögskola?

Ja. Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställningsstudiestöd. Många utbildningar på folkhögskola ger rätt till studiemedel. På folkhögskola.nu kan man i den gröna faktarutan på varje kurssida, se om folkhögskolekursen ger rätt till studiemedel.

Klicka här för att komma till alla kurser som går att söka på folkhögskola (nytt fönster).

Vad krävs för omställningsstudiestöd?

För att kunna söka omställningsstudiestöd behöver man uppfylla några kriterier. Den sökande ska:

  • vara mellan 27 och 62 år
  • ha arbetat minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren och minst 12 månader av de senaste 2 åren
  • läsa en utbildning som bidrar till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Vilka utbildningar anses göra en mer attraktiv på arbetsmarknaden?

Beslutet tas av CSN. Den sökande, eller den omställningsorganisation som arbetsplatsen eventuellt tillhör, ska skriva ett yttrande.

Klicka här för att läsa mer om vad en omställningsorganisation är (nytt fönster, CSN:s webbplats).

Klicka här för att läsa mer om att skriva yttrande på CSN:s webbplats (nytt fönster).

När kan man söka omställningsstudiestöd?

Det är två ansökningsomgångar per år. Den första öppnar den 1 april för studier som startar någon gång under perioden 1 juli – 31 december, den andra omgången öppnar den 1 oktober för studier som startar någon gång under perioden 1 januari – 30 juni. Ansökan sker via Mina sidor på CSN:s webbplats.

Mer information

Klicka här för mer information om omställningsstudiestödet på CSN:s webbplats (nytt fönster).