Två personer tittar in i kameran.
Catharina Ljungcrantz och Elias Sandling är projektledare på Sunderby folkhögskola. Foto: Anders Alm

Nytt projekt ska främja utbyte mellan folkhögskolor i Sverige och Ukraina

Det var i förra veckan som sex svenska folkhögskolor och två ukrainska organisationer som arbetar med vuxenutbildning fick ja från Svenska institutet. Under två år kommer de nu att driva ett gemensamt projekt som på sikt syftar till att bygga ett starkt civilsamhälle i Ukraina.
Uppdaterad: 22 februari 2024

Projektet UKR-FOLK går ut på att ukrainska lärare inom vuxenutbildningen ”jobbskuggar” folkhögskollärare i Sverige, alltså att de följer en lärare under en eller flera arbetsdagar för att inspireras och lära sig mer. Utöver det kommer projektet att arrangera workshops med olika fokus inom folkbildning och folkhögskolepedagogik. Projektet startar den 1 mars och pågår i två år.

Sunderby folkhögskola är en av de svenska skolorna som ingår i projektet.  

Grattis, vad ser ni fram emot nu? 

– Tack, vi ser verkligen fram emot samarbetet och utbytet med de ukrainska organisationerna och de svenska folkhögskolorna, säger Elias Sandling, projektledare på Sunderby folkhögskola. 

Övriga svenska folkhögskolor som ingår i projektet är Västra Götalandsregionens folkhögskolor, Litorina folkhögskola, Hola folkhögskola, Färnebo folkhögskola och Mångkulturella folkhögskolan i Göteborg.  

Tillsammans kommer de samarbeta med två relativt nystartade initiativ i Ukraina. Ukrainian Bildung Network (UBN) är en organisation som arbetar för att stärka kapaciteten inom vuxenutbildning och etablera ett nätverk för ukrainska folkhögskolor. Ukrainian Academy of Leadership (UAL) fokuserar på ungdomar och ledarskap.  

Utöver dessa är även Chortkivregionen och Ukrainian Scandinavian Center involverade som experter. 

Idén till projektet kom efter två webbinarier som FSO anordnade förra året för att uppmärksamma och stötta folkbildningsinitiativ i Ukraina. Dels ett tillfälle för folkhögskolepedagoger som arbetar med ukrainska deltagare, dels för ukrainska deltagare som går på svenska folkhögskolor. Med på webbinarierna var representanter från den ukrainska vuxenutbildningen. 

Det känns jätteroligt att något vi var med och initierade sedan satte folkhögskolor i rörelse och att det har gett ett konkret resultat i det här projektet, säger Lina Remnert, samordnare för global hållbarhet på FSO. 

Vad hoppas ni uppnå med projektet? 

– Vi hoppas att de deltagande ukrainska organisationerna och pedagogerna får relevanta kunskaper att använda i sitt arbete. Att folkhögskolorna får värdefulla lärdomar och erfarenheter genom utbytet som de kan använda i sitt arbete, säger Catharina Ljungcrantz, även hon projektledare på Sunderby folkhögskola.  

Elias tillägger:  

– På sikt hoppas vi att projektet är med och bidrar till ett starkt civilsamhälle i Ukraina. Vi tror att folkbildningen och den utbildningsform och de värderingar som folkhögskolor står för är en bra grund för ett demokratiskt samhälle.