Ny fortbildning för pedagoger på yrkesutbildningar

I höst startar en helt ny fortbildning för pedagoger som undervisar på yrkesutbildningar på folkhögskola. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dig själv som lärare och den utbildning du arbetar med.
Uppdaterad: 13 augusti 2020

Fortbildningen Yrkesutbildning i utveckling arrangeras av intresseorganisationerna RIO och OFI tillsammans med Linköpings universitet.

Under fortbildningen får du utvecklas tillsammans med andra pedagoger på yrkesinriktade folkhögskolekurser och chans till att utbyta erfarenheter mellan olika folkhögskolor.

Forbildningen omfattar 7,5 hp. Den genomförs under fyra tillfällen med kursstart 25-26 november och avslutas i maj 2021.

Dags att satsa på yrkesutbildningarna

Gerhard Holmgren, generalsekreterare för RIO och Thomas Nilsson, ordförande för OFI ser fortbildningen som en viktig del i att fortsatt bygga en folkhögskola förankrad i folkbildningens idéhistoria som också hanterar samtidens och morgondagens bildnings- och utbildningsbehov.

Varför valde ni att starta denna nya fortbildning för lärare på yrkesutbildning på folkhögskola?

- Överlag har utbudet av gemensamma fortbildningar för lärare på folkhögskola varit eftersatt. Vi har sedan några år tillbaka genomfört en fortbildning för lärare på Allmän kurs, vilken har varit mycket uppskattad och efterfrågad. Nu har turen kommit till särskild kurs och lärare på yrkesutbildningarna. I nästa steg vill vi även se till att lärarna på kulturkurserna får möjlighet till en gemensam fortbildningskurs, säger Gerhard Holmgren, generalsekreterare för RIO och Thomas Nilsson, ordförande för OFI.

Folkhögskolan har genom hela sin historia bedrivit yrkesutbildningar av olika art och utgör en väsentlig del i folkhögskolans identitet. Initiativtagarna menar att de har kommit i skymundan de senaste åren, och nu är det dags att ge dem större uppmärksamhet både inåt och utåt.

 Vad tror ni att denna fortbildning kommer leda till på sikt?

- Kursen ger både kunskap och inblick i hur folkhögskolans olika yrkesutbildningar arbetar vilket kan ge inspiration till utveckling av ens egen yrkesutbildning. Framförallt så kommer kursen kunna ge en fördjupad kunskap och idé om vad det innebär att bedriva en folkbildningsbaserad yrkesutbildning vilket har betydelse för folkhögskolans fortsatta utveckling. De kontaktytor och nätverk som uppstår i en sådan här kurs kan också vara av stort värde för framtiden.

Vad skulle ni vilja säga till en pedagog som funderar på att söka kursen?

- Om möjligt ta detta tillfälle till förkovran och utveckling för dig själv och den yrkesutbildning du arbetar med. Som lärare är det viktigt att också få utbyta erfarenheter och få input från kolleger och likartade verksamheter vid andra folkhögskolor, säger Gerhard Holmgren och Thomas Nilsson.

Sista ansökningsdag till fortbildningen är 9 oktober.

Läs mer och ansök här.

Även fortbildning för skolledare 

I höst startar även andra omgången av forbildningen Folkbildningsideologi och samtida utmaningar, ytterligare en kurs arrangerad av RIO och OFI i samarbete med Linköpings universitet. Denna fortbildning riktar sig till dig som är skolledare på folkhögskola. Den startar 21-22 oktober och avslutas i mars 2021. Sista ansökningsdag är 15 september.

Läs mer och ansök här.