Nationell informationsinsats om covid-19: Allt är inte som vanligt

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Insatsen "Allt är inte som vanligt" riktar sig till alla skol- och utbildningsformer i Sverige och folkhögskolorna uppmanas ta en aktiv del.
Uppdaterad: 3 november 2020

Syftet med kampanjen är att påminna och fördjupa förståelsen kring vad var och en behöver göra för att minska spridningen av covid-19.

Så går det till

Folkhälsomyndigheten skickar inom kort ut ett introduktionsbrev och ett paket med affischer till folkhögskolorna samt övriga skolformer. Kampanjen adresseras till rektor med förfrågan om att sprida information genom att:

  • sätta upp affischer på skolan
  • hämta original för utskrift av fler affischer samt ladda ner ytterligare digitalt material som kan användas på intranät och skolplattformar
  • fortsätta att påminna deltagare och personal om att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Uppmuntra till reflektion kring vad detta konkret innebär i elever och studenters vardag.

Här hittar du materialet

Du kan hämta materialet på kampanjsidan för Allt är inte som vanligt, folkhalsomyndigheten.se/alltarintesomvanligt.