Kravet på distansundervisning på folkhögskola lättas upp

Regeringen gick den 29 maj ut med att rekommendationen om distansundervisning för vissa skolformer hävs. Senare samma dag ändrade Folkbildningsrådet sin rekommendation om övergång till distansutbildning för folkhögskolorna.
Uppdaterad: 1 juni 2020

Folkbildningsrådet skriver på sin hemsida att det fortfarande är viktigt och nödvändigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassa verksamheten för att minska smittspridning, men möjligheten finns nu att helt eller delvis öppna folkhögskolorna för sommarverksamhet.

Varje folkhögskola måste göra en bedömning av hur detta kan genomföras på ett säkert sätt.

– Det här är en svår situation och det ligger ett stort ansvar på varje skola att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Samtidigt är det mycket glädjande att viss verksamhet kan återupptas på plats, och att folkhögskolorna på detta sätt får möjlighet att planera för terminsstarten i höst.

Läs mer på Folkbildningsrådets webbplats >