Digitalt möte på laptop med kaffekopp bredvid.
Två nationella konferenser om yrkesutbildningar och kulturutbildningar på folkhögskola arrangeras digitalt.

Konferenser om yrkes- och kulturutbildningar på folkhögskola

Nu arrangeras två spännande konferenser för folkhögskolepersonal som arbetar med estet- och kulturutbildningar samt yrkesutbildningar. Konferenserna är en del av en större fortbildningssatsning för folkhögskolornas pedagogiska personal.
Uppdaterad: 21 april 2021

Mer om konferenserna

Estet- och kulturutbildningar på folkhögskola >
Tid: onsdag den 28 april kl 08.45-12.00
  
Yrkesutbildningar på folkhögskola >
Tid: tisdag den 4 maj kl 09.00-15.00

– Vi vet att det finns ett behov av att olika yrkesverksamma grupper på folkhögskolorna får mötas i sin profession och utbyta erfarenheter och dela med sig av både glädjeämnen och sådant som kan vara bekymmer i jobbet, säger Per Olof Sahlberg, som är projektledare för konferensen kring estet- och kulturutbildningar på folkhögskola som genomförs den 28 april. 

Nuet och framtiden

– Vi hoppas att man skall få uppleva glädjen att möta andra verksamma lärare och få möjlighet att fundera både på nuet och framtiden. Vi hoppas också att mötet skall kunna bidra till att man kan fortsätta hålla kontakten i lämpliga nätverksgrupper, säger Per Olof Sahlberg.

Ulrika Gleisner är rektor på Eslövs folkhögskola och projektleder konferensen om folkhögskolornas yrkesutbildningar som genomförs den 4 maj.
– Vissa yrkesutbildningar har funnits länge på folkhögskolorna, men det har inte varit något vi lyft på upp på en gemensam strategisk nivå. Nu satsar fler och fler folkhögskolor på yrkesutbildningar av olika slag och då behöver vi hitta arenor för kollegialt utbyte och lärande, säger Ulrika Gleisner.

Nya kontakter och nya kunskaper

Syftet med de båda konferenserna är att folkhögskolornas personal kan få nya kontakter, nya kunskaper, nya insikter och konstruktiva diskussioner tillsammans med andra i liknande situation.
– Vi måste jobba på vår gemensamma legitimitet gentemot både yrkeshögskolan och yrkesvux. Tillsammans är vi mycket starkare, säger Ulrika Gleisner.

Konferenserna arrangeras av Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan, som en del av en större fortbildningssatsning för folkhögskolornas pedagogiska personal.

Fortbildningskursen Allmän kurs i utveckling är inne på sin fjärde kursomgång och nu startas två nya fortbildningskurser för lärare på folkhögskola.

Möjlighet till fördjupning

Under hösten 2021 erbjuds tre olika fortbildningskurser. Läs mer på respektive länk.

Allmän kurs i utveckling, 7,5 hp, ges i samverkan med Örebro universitet.

Yrkesutbildning i utveckling, 7,5 hp, ges i samverkan med Linköpings universitet.

Folkhögskolan som konstnärlig bildningspraktik, 7,5 hp, ges i samverkan med Göteborgs universitet.