Två personer tittar in i kameran.
Erika Sandberg Offesson och Anna-Lena Öhman är fortbildare i metoden Jag-vi-världen. Foto: Miriam Steinbach

”Kan bli ett startskott för förändringsarbete”

Vill din folkhögskola arbeta med Jag-vi-världenmetoden i undervisningen men känner er osäkra på hur ni ska gå till väga? Nu erbjuder FSO alla folkhögskolor att boka en fortbildare som kan vägleda lärarlaget genom metoden. Anna-Lena Öhman och Erika Sandberg Offesson är lärare på Dalslands folkhögskola och fortbildare i metoden. De berättar hur det går till.
Uppdaterad: 22 mars 2024

 

Den pedagogiska metoden Jag-vi-världen har utvecklats av Arvsfondsprojektet Min story – vår agenda tillsammans med lärare och deltagare på olika folkhögskolor. Syftet är att väcka folkhögskoledeltagares lust och vilja till förändring, samt öka förståelsen för Agenda 2030.

Dalslands folkhögskola, där Anna-Lena Öhman och Erika Sandberg Offesson är lärare, var en av fem folkhögskolor som var med de första två åren i projektet. Att metoden ligger dem nära hjärtat märks.  

– Det är ett så fint sätt att få jobba med de globala målen tycker jag. I stället för att jobba ovanifrån så tar vi oss an de globala målen genom att utforska individens eget engagemang och intresse, säger Erika.

– Om vi ska fortsätta få leva i en demokrati måste vi hitta sätt att blåsa liv i människors eget engagemang. Den här metoden bidrar till att skapa motivation och driv hos deltagarna själva, något som vi lärare alltid brottas med, menar Anna-Lena.

Ger tid till samarbete

Om man väljer att boka en fortbildare till sin skola får man chans att utmana sig själv enligt Erika. Anna-Lena håller med.

– Jag tänker att det är ett sätt att hitta varandra som kollegor och få fatt i den där kraften som kommer ur att vi samarbetar mer. Det kan ibland vara lite svårt att få till ute på skolorna, för vi pressas ofta i tid. En fortbildningsdag kan ge det utrymmet. 

Under en fortbildningsdag ges möjlighet att testa på olika övningar och lektionsupplägg som fortbildarna förberett. Men folkhögskolan kan även lämna egna önskemål om ett mer skräddarsytt upplägg. Fortbildningen kan ske både digitalt och på plats, under antingen en hel- eller halvdag. Både Erika och Anna-Lena rekommenderar dock en heldag på plats.

– Då hinner man pröva på flera olika sätt och man har möjlighet att reflektera och ställa frågor till oss, menar Anna-Lena.

– Passa på att boka en fortbildare! Det kan bli ett startskott för så många olika saker. Även om man inte jobbar med metoden rakt av kan det ge tid till eftertanke och reflektion till de här viktiga frågorna som vi har att möta inom folkbildningen, avslutar Erika.

Vill du veta mer? Läs mer om hur du bokar en fortbildare (öppnas i ny flik)

Bekanta dig med metodbanken för Jag-vi-världen (öppnas i ny flik)