En leende kvinna med mörkt hår och en man med kostym och glasögon.
Annica Wallenborg, OFI och Olle Westberg, RIO tycker att budgetunderlaget är bra men kunde haft en tuffare skrivning i vissa fall. Foto: Malin Sydne

Folkbildningsrådet föreslår en höjning av statsbidraget till folkhögskolorna

Folkbildningsrådet föreslår i sitt budgetunderlag till regeringen en höjning av folkhögskolornas statsbidrag på totalt 611 miljoner. Folkhögskolornas intresseorganisationer stödjer förslaget men tycker också att skrivningarna kunde varit tuffare.
Uppdaterad: 27 mars 2024

Folkbildningsrådet lämnar i mars varje år ett budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering för kommande tre år. I årets budgetunderlag föreslås att ersättningen per studieplats i folkhögskolan höjs till 85 500 kronor för att kvaliteten i verksamheten ska kunna bibehållas. Man efterfrågar 289 miljoner kronor till ett förstärkt statsbidrag.

Ytterligare 322 miljoner begärs för att antalet årsstudieplatser på folkhögskolorna ska kunna utökas med 3 000.

– En satsning på folkhögskolan kan bidra till ett minskat utanförskap och stärka landets kompetensförsörjning, säger Mats Bernerstedt, tillförordnad generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Synliggör folkhögskolornas kapacitet

Folkhögskolornas intresseorganisationer har länge efterfrågat en höjning av statsbidraget för att täcka pris- och löneuppräkningar och för att skapa fler årsplatser så att fler får möjlighet att studera på folkhögskola.

– Folkbildningsrådet betonar att det inte har gjorts någon pris- och löneuppräkning sedan 2015 och beskriver vilka konsekvenser detta har fått och kommer att få om det inte görs inför budgeten 2025, säger Annica Wallenborg, verksamhetschef för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.

– De nyckelord som vi ser att Folkbildningsrådet har ringat in synliggör folkhögskolornas kapacitet att bidra till de utmaningar som finns i samhället idag och ger därmed starka argument till ökade behov av medel, säger Annica Wallenborg.

Hon menar också att folkhögskolorna utgör en viktig aktör när det gäller att rusta samhällets beredskap.

– Redan idag genomförs många utbildningar i omställning och hållbarhet. Folkhögskolorna kan hjälpa till i byggandet av ett uthålligt och robust samhälle som innebär en ökad beredskap vid oförutsedda händelser och kriser, säger Annica Wallenborg.

Det finns dock även några saker som hon anser saknas i underlaget.

– Det vi gärna konkret hade önskat är en något tuffare skrivning kring arbetsmarkandsuppdragen samt Arbetsförmedlingens regeringsuppdrag och ansvarsrollen, säger Annica Wallenborg.

Kopplingar till Tidöavtalet

Olle Westberg är generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO och tycker att budgetunderlaget har bra kopplingar till Tidöavtalet.

– Underlaget har fångat upp många saker som är kopplade till Tidöavtalet, vilket är bra för att påminna regeringen om att man där särskilt har lyft fram målgrupper och verksamhetsområden som folkhögskolorna bidrar mycket med i sina verksamheter. Till exempel att minska utanförskap, kompetensförsörjningen, arbetsmarknadsuppdragen samt bidra till att fler unga vuxna gör färdigt sitt gymnasium. Samt att man trycker på att folkhögskolorna vill och kan genomföra gymnasiala yrkeskurser med riktade anslag, säger Olle Westberg.

Ladda ner hela Folkbildningsrådets budgetunderlag här (pdf, ny flik).