Allmän kurs inspirerar till vidare studier.

Deltagare är inspirerade att studera vidare efter tiden på folkhögskola

80 procent av deltagarna på folkhögskolans allmänna kurs känner sig inspirerade att studera vidare efter tiden på folkhögskola. Det visar en ny undersökning från Sveriges folkhögskolor.
Uppdaterad: 4 augusti 2022

Allmän kurs är folkhögskolans modell för att få behörighet till högre studier på exempelvis universitet eller högskola. Kurserna riktar sig främst till deltagare med ofullständig grundskole- eller gymnasieutbildning.

Folkhögskoleenkäten har cirka 10 000 deltagare från över 100 folkhögskolor under våren svarat på frågor om hur de uppfattar sin tid på folkhögskola. Av deltagarna på Allmän kurs har 80 procent svarat att de känner sig inspirerade till vidare studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola efter tiden på folkhögskola.

Fortsätta på folkhögskolan

Även fortsätta studier på folkhögskola lockar deltagarna på Allmän kurs. 74 procent anger att de blivit inspirerade till att fortsätta läsa på folkhögskola.

Under hösten kommer ytterligare resultat från enkäten publiceras på sverigesfolkhogskolor.se.