Lärare och deltagare i klassrum.
Kurserna är en del av en större fortbildningssatsning för folkhögskolornas personal.

Ansökan öppen för tre fortbildningskurser för lärare

Ansökan är fortfarande öppen för våra tre intressanta fortbildningskurser för lärare på folkhögskola. De ges på högskolenivå och kan ge 7,5 högskolepoäng. Bra tillfälle att utvecklas och utbyta erfarenheter med andra lärare inom ditt område.
Uppdaterad: 4 juni 2021

Sista ansökan: 20 september 2021.
Kurstid: Start okt/nov 2021 och avslut våren 2022.
Plats: Online samt med fysiska träffar på folkhögskolor.
Utförare: Linköpings universitet, Örebro universitet samt Göteborgs universitet. 

Kurserna arrangeras av Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan, som en del av en större fortbildningssatsning. 

Allmän kurs i utveckling

Fortbildning för erfarna lärare som undervisar på Allmän kurs. Under kursen diskuteras bildning och lärande på en generell nivå, samtidigt som de deltagande lärarna ges möjlighet att omsätta teorin i praktiken på sina egna skolor. Fokus ligger på kollektivt lärande.

Läs mer och anmäl dig här >

Yrkesutbildning i utveckling

En fortbildningskurs som vänder sig till dig som är lärare på någon av folkhögskolans yrkesinriktade kurser och som vill utveckla dig själv som lärare samt den utbildning du arbetar med. Vi utgår från dina erfarenheter som lärare på en yrkesutbildning, men även dina kunskaper inom det yrkesområde som du utbildar för.

Läs mer och anmäl dig här >

Folkhögskolan som konstnärlig bildningspraktik

Fortbildningskurs för lärare på folkhögskolans estetiska och kulturinriktade kurser. Kursen genomsyras av ett bildningsperspektiv. Kulturbegreppet och kulturskapares roll i samhället diskuteras och analyseras.

Läs mer och anmäl dig här >