Fortbildningar och utbildningar

Det livslånga lärandet gäller inte bara för deltagarna. Det gäller även för personal på folkhögskola! Sveriges folkhögskolor arrangerar en rad olika fortbildningar, allt från kostnadsfria webbinarium till högskolekurser.
Uppdaterad: 26 januari 2023

En del av: Utbildning för nya rektorer

Klicka här för att komma till samlingssidan.

Fortbildningsinsatser som genomförs av RIO, OFI/Fhf och FSO presenteras alla under namnet Sveriges folkhögskolor. 

Satsning på fortbildning

Intresseorganisationerna RIO och OFI har under de senaste åren tagit initiativ till ett antal fortbildningsinsatser, kurser och utvecklingsprojekt som riktar sig till lärare och rektorer på folkhögskola. Vissa kurser genomförs i samarbete med högskolor/universitet. 

I dagsläget rör det sig om Allmän kurs i utveckling, mentorsprogram för rektorer, fristående rektorsfortbildningar, forskarskolfonden, nationella erfarenhetsseminarier samt Folkhögskoleforum

Webbinarier och konferenser

Sveriges folkhögskolor arrangerar även konferenser och webbinarier för andra yrkesroller på folkhögskola, till exempel för kommunikatörer, SYV och administratörer. Alla presenteras här på webbplatsen, tillsammans med andra arrangemang som kan vara relevanta för personal på folkhögskola.

Till samlingssidan för konferenser och webbinarier.

Kurser för personal på folkhögskola

Vi uppdaterar löpande en samlingssida som presenterar en mängd kurser och utbildningar från olika arrangörer, alla relevanta för dig som arbetar inom folkhögskolan.

Till samlingssidan för kurser och utbildningar.

Nätverk kring Forskning och utveckling 

För det fortsatta arbetet samt utveckling av fortbildningsinsatser för lärare och rektorer finns intresseorganisationerna RIO och OFI idag representerade i ett antal högskole- och universitetsrelaterade nätverk och projektgrupper.

Exempelvis kan nämnas Rådgivande grupp för Folkhögskollärarutbildningen, Mimer, RÅFF, Lic Forskarskola vid LiU samt Rektorsutbildningen vid Karlstads Universitet.

Övriga FoU-relaterade sammanhang är Folkbildningsrådets expertgrupp, Föreningen för folkbildningsforskning, referensgrupper (Moves och Famn) samt en kommande förstudie inom ESF-projekt och dialogseminarium kring befintliga forskningsprojekt.


Har du frågor? Kontakta mig!

Ambika Hansell Ek

Ambika Hansell Ek

Handläggare RIO
08-17 03 83
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se