Fortbildning

Min story – vår agenda: Utbildning i Jag-vi-världenmetoden

Jag-vi-världen är en engagemangsresa som deltagare på Allmän kurs gör under ett läsår. Nu har du som är pedagog möjlighet att fördjupa dig i metoden så att du kan använda den på din egen skola och kunna fortbilda andra i den.
Uppdaterad: 21 mars 2023

När vi använder metoden Jag-vi-världen sätter vi deltagarnas egna erfarenheter och berättelser i fokus. Arbetet tar avstamp i varje deltagares unika historia och engagemang och kopplar ihop dessa med Agenda 2030s globala mål. Genom att tillsammans med deltagare från folkhögskolans Allmänna kurs utforska nya metoder och verktyg för att berätta och äga sin egen historia vill vi skapa nya vägar till engagemang; stora som små, enskilda och gemensamma. 

Arbetet i Min story – vår agenda har gått ut på att pedagoger och deltagare tillsammans utvecklar Jag-vi-världen och dess innehåll. Förutom att skapa en fortbildning för spridningen av metoden till flera skolor är förhoppningen att metoden ska få chans att vidareutvecklas även när projektet tagit slut. Genom fortbildningen av metoden hoppas vi kunna:

       Ge en grund för pedagoger och skolor att själva kunna genomföra Jag-vi-världen på sin skola med stöd av den digitala metodbanken

       Ge verktyg för hur man gör Jag-vi-världen till ett ”eget koncept” att utforska tillsammans med deltagarna.

       Ge ökad förståelse för hur metodbanken kan användas.

       Inspirera och skapa rum för reflektion kring deltagarmakt och möjligheterna för att ge över makten till deltagarna. 

       Sprida metoden till flera skolor

Under två dagar testar vi olika delar i metoden Jag-vi-världen för att du sedan ska kunna använda den på din egen skola, men också kunna fortbilda andra skolor. Du väljer själv om du vill vara med en eller två dagar.

Fortbildningen kostar 500 kronor och då ingår boende och mat under utbildningen. Platserna är begränsade och de som anmäler sig att vara med båda dagarna kommer att prioriteras om platserna tar slut.

Program

30 mars

Fortbildningens första dag riktar sig till dig som vill lära dig metoden för att sedan kunna använda den i din egen skola.

  • Genomgång av metoden och alla dess olika delar
  • Genomgång av metodbanken
  • Gruppdiskussioner kring normkritisk pedagogik med mera
  • Erfarenhetsutbyten tillsammans med pedagoger från projektet

31 mars

Denna dag är för dig som vill bli fortbildare i syfte att hjälpa till att utbilda och sprida metoden till andra pedagoger/skolor. 

  • Utbildning i hur man fortbildar
  • Workshopsverkstad med metodbanken som grund
  • Gruppdiskussioner
  • Planering för fortbildarens nästa steg

Kontakt

För frågor om fortbildningen, kontakta projektledare Elin Bonnier, elin.bonnier@sverigesfolkhogskolor.se

Mer information om fortbildningen och fortbildarens uppdrag hittar du här. 

Metoden Jag-vi-världen har tagits fram i Arvsfondsprojektet Min story – Vår Agenda