Webbinarium

Rapportsläpp: Folkhögskoleenkäten

För första gången någonsin presenterade vi det sammanlagda resultatet av Folkhögskoleenkäten som 106 skolor deltog i under 2022.
Uppdaterad: 9 november 2022

Folkhögskoleenkäten skickas ut till alla deltagare på folkhögskolans långa kurser. Genom enkäten kan folkhögskolan fördjupa insikten om hur deltagarna uppfattar sin studietid. Enkätsvaren ger en unik samling data utifrån skolans verksamhet, ökade möjligheter till vidare studier och arbete, bildningsmiljö, personlig utveckling, demokrati, bildning och studeranderätt. Läs mer om Folkhögskoleenkäten >>. 

Vi presenterade det sammanlagda resultatet från 2022-års enkät i ett reflekterande rundabordssamtal den 8 november 2022. 

 

Medverkade gjorde:

  • Pelle Åberg, docent i statsvetenskap Marie Cederschiöld högskola
  • Karin Karlsson, verksamhetschef Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO)
  • Annica Wallenborg Flynn, verksamhetschef Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)
  • Ulrika Sandin, rektor Röda Korsets folkhögskola

Ladda gärna ner och läs rapporten: 
Resultatrapport Folkhögskoleenkäten 2022 >>