Logotyp för Fhf

Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, Fhf

Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, Fhf, organiserar politiker som är förtroendevalda företrädare för landets 42 folkhögskolor med regioner som huvudmän.
Uppdaterad: 18 december 2020

Kallelse till årsmöte 2021

Härmed kallas till årsmöte den 12 mars 2021 med Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor. Mötet kommer vara digitalt och vi återkommer med tider och innehåll.

Nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen till del 29/1 2021. Nomineringarna sändes till valberedningens sammankallande Åsa Kratz, asa.kratz@regionsormland.se.

Motioner till årsmötet ska sändas till föreningens sekreterare Gun Lusth, gun.lusth@rjl.se senast 29/1 2021.

Ombud till årsmötet anmäls till Peter Högberg, ordförande peter.hogberg@vimmerby.se senast 19/2 för att de ska få ut handlingarna i tid för årsmötet

Års- och höstmöte 2020

På föreningens kombinerade års- och höstmöte beslutades om namnändring till Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor. Mötet valde också en ny styrelse som ser ut som följer:

Ordförande Peter Högberg (S)
Kassör Robert Uitto (S)
Ledamot Jenny Elander EK (C)
Ledamot Meit Fohlin (S)
Ledamot Gun Lusth (M)
Ledamot Hans Backlund (S)
Ledamot Eva Ternegren (MP)

Mötet antog också en verksamhetsplan och budget för 2021. En del av verksamhetsplanen är att föreningen ska göra en kartläggning kring hur folkhögskolorna beskrivs i regionernas styrande dokument. Vi ska också ta fram ett underlag för vilka frågor vi tycker är viktiga att lyfta från regionägda folkhögskolor i valrörelsen 2022.

Årsmötet kommer vara i mars 2021 men exakt datum är inte än spikat då det ska synkas med andra aktörer. Kallelsen kommer komma innan jul. Vi hoppas kunna ses fysiskt men planerar för ett digitalt årsmöte.

Med vänlig hälsning,
Peter Högberg
peter.hogberg@vimmerby.se
070-597 61 57

Facebook

Föreningen har en aktiv Facebooksida som regelbundet uppdateras med information om verksamheten: