Logotyp för Fhf

Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, Fhf

Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, Fhf, organiserar politiker som är förtroendevalda företrädare för landets 42 folkhögskolor med regioner som huvudmän.
Uppdaterad: 4 januari 2022

2021-04-15

Kommentar till regeringens vårändringsbudget

Idag har regeringen presenterat sin vårändringsbudget. I den finns en satsning på folkhögskolan som vi är glada över. 170 miljoner för nya platser och för behållen kvalitet i utbildningarna. Vi är dock oroliga över att det är en satsning enbart under 2021, vilket kan medföra att en utbyggnad kan få ekonomiska konsekvenser under kommande år om inte regeringen fortsätter satsningen.

Folkbildningsrådet har för 2022 äskat om mer resurser för att öka grundfinansieringen av folkhögskolan, vilket vi i Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor har påtalat som viktigt. Med dessa tillfälliga satsningar riskerar vi få en överskjutning av kostnader på regionerna om det inte finns löften om fortsatt finansiering. Redan nu, med de nya platser som vi fått till oss de senaste åren finns en förskjutning av finansieringen till regionerna. Över tid är det olyckligt och vi anser att staten måste ta sitt ansvar för en långsiktig finansiell lösning.

Men som sagt -vi är glada över den tilltro regeringen har för utbildningsformen folkhögskola för att klara de utmaningar som vi står inför i samband med pandemin och en osäker arbetsmarknad. Folkhögskolan med sin frihet har stora möjligheter att ställa om snabbt för att möta de utmaningar som samhället står inför

Peter Högberg, ordförande Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor

Facebook

Föreningen har en aktiv Facebooksida som regelbundet uppdateras med information om verksamheten: