• Sök
Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

RIO

Rörelsefolkhögskolorna organiseras av Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), som representerar 112 av Sveriges 156 folkhögskolor. De 112 skolorna är folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda folkhögskolor i Sverige.
Uppdaterad: 15 maj 2019

Film från kongressen 2019

 

Läs mer om kongressen 2019 här. 

Om RIO

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, har till uppgift att bevaka, främja och tillvarata medlemsskolornas intressen. 

I medlemsuppdraget bistår RIO medlemmarna att utveckla sina folkhögskolor, driva intressepolitiska frågor, omvärldsbevakning samt opinion. Utöver det anordnar RIO även utbildning, fortbildning och konferenser utifrån medlemmarnas behov och intresse. RIO bistår också i att samordna medlemmarna kring särskilt aktuella frågor. 

RIO är tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Studieförbunden medlemmar i Folkbildningsrådet (FBR). RIO finns också med i nätverk, samverkansplattformar och arenor med koppling till civilsamhället. 

RIO driver tillsammans med Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf) och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) Folkhögskolornas Serviceorganisation (FSO). 

Kontaktuppgifter till RIO hittar du här >