Fyra unga deltagare på folkhögskola skrattar tillsammans.
Varje folkhögskola ska självständigt forma kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbete på folkhögskola

Varje folkhögskola är fri att självständigt utforma sitt kvalitetsarbete. På de här sidorna hittar du råd och stöd som är utformat utifrån folkhögskolors erfarenheter av att arbeta med kvalitet.
Uppdaterad: 9 november 2023