Vårt internationella arbete

Sveriges folkhögskolor arbetar för en globalt hållbar värld. Det gör vi både nationellt och på europeisk och global nivå.
Uppdaterad: 22 april 2020

FSO ger stöd till folkhögskolorna i deras internationella arbete. Vi gör det genom att anordna kurser och underlätta folkhögskolornas samverkan kring internationella projekt. Vi lyfter vuxenutbildningens roll i utrikespolitiken och finns också med i internationella nätverk som arbetar med vuxnas rätt till utbildning. 

Vi arbetar aktivt med Agenda 2030, som är de globala mål för hållbarhet som FN satt upp för alla världens länder. Vi satsar bland annat på att fortbilda skolorna själva i frågan genom utbildningar och nätverkande. 

Folkhögskolorna har idag samarbeten i mer än 60 länder i världen.

Här kan du läsa mer om våra mål med det internationella arbetet. 

Agenda 2030

Många folkhögskolor arbetar aktivt med Agenda 2030, FN:s mål för global hållbarhet. Folkhögskolorna ligger i mångt och mycket i framkant vad gäller arbete med Agenda 2030 och ett stort arbete sker på Allmän kurs och profilkurser, med omställning i köken och i fastigheterna. Läs mer om vårt Agenda 2030-arbete.

 

Exempel på folkhögskolornas internationella arbete

Folkhögskolornas engagemang internationellt gestaltar sig på många olika sätt. Allt ifrån att starta upp nya folkhögskolor i andra länder till att lyfta viktiga internationella frågor i den egna undervisningen. Denna film visar på några exempel från olika folkhögskolor.

 

 

Arbetsgruppen för folkhögskolornas internationella arbete

Arbetsgruppen Folkhögskolan i världen består av personer från olika folkhögskolor runtom i landet. Gruppen har bland annat arbetat med att ta fram en långsiktig plan för hur Sveriges folkhögskolor kan bli viktiga aktörer för vuxnas rätt till lärande och jämställdhet i Sveriges utvecklingssamarbete. 

 

 

Folkhögskolornas internationella arbete ingår som en del i Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och finansieras genom folkbildningens statsbidrag. Har du frågor kring vår verksamhet eller vill hitta vägar för att engagera din skola i det internationella arbetet? Kontakta gärna vår internationella samordnare Lina Remnert på lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se.