Tänk och prata utanför boxen

För att lyckas med klimatomställning och att nå de globala målen måste vi förändra attityder och beteenden på djupet.
Uppdaterad: 2 mars 2023
  • Fixa en bytesbutik för byte av kläder och prylar. Finns det händiga personer kan ni fixa en laga- och återbruksverkstad. Arrangera bytesdagar regelbundet! 
  • Ha utelektioner, brännbollsturnering, korvgrillning, kulturaktiviteter tillsammans med viktiga samtal.  
  • Bjud in bra föreläsare och influencers som kan inspirera kring hållbart tänkande och agerande.  
  • Starta ett skolcafé och bjud in pensionärer. Skapa gemensamma samtal mellan unga och äldre om hållbarhet nu och då.  
  • Utbilda och bilda politiker och tjänstemän om vad folkhögskolan gör kring hållbarhet.  
  • Starta ett samtalsbibliotek: jag vill lära mig mer om… 
  • Tänk brett! Prata normkritik kopplat till klimaträttvisa eller om klimatkampen ur ett klassperspektiv. 
  • Diskutera HBTQIA + antirasism. 
  • Ta upp regelbundna diskussioner för att få alla att tänka ett steg längre och förskjuta beteenden: var kommer detta ifrån, hur är det tillverkat? Kan vi ändra våra rutiner?