Kort om projekten

Under Glokalt dagsverke stöder vi ALEF:s arbete för att kvinnor i bland annat Uganda och Togo ska lära sig läsa och skriva samt ZASP:s folkhögskola i Zambia.
Uppdaterad: 27 november 2019

ALEF

Kvinnor lär sig läsa, skriva och räkna genom ALEFs (Adult Learning and Empowerment Fund) arbete i Uganda, Benin, Togo och Demokratiska Republiken Kongo. De nya kunskaperna förbättrar deras hälsa och ekonomi, liksom deras självkänsla. När kvinnorna lär sig läsa och skriva inser de också hur viktig skolan är för barnen och blir ett bättre stöd för dem i deras studier. Varje år når ALEF cirka 3 000 personer med sina metoder för att alfabetisera unga och vuxna. De samarbetar med lokala organisationer som under åren skaffar sig egen kompetens att självständigt fortsätta driva alfabetiseringskursernas tre olika steg.

774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga. Två tredjedelar av dem är kvinnor. Att satsa på vuxnas lärande är en viktig del i att stärka demokrati, ekonomi och tillit i ett samhälle.

ZASP

På ZASPs folkhögskola i Zambia studerar deltagarna jordbruksmetoder, demokrati och mänskliga rättigheter, miljökunskap och HIV/aids. Sedan 2016 bedrivs kurser i Women and Empowerment där kvinnor ges verktyg för att kunna försörja sig. Två filialer till folkhögskolan har under de senaste åren kunnat öppnas i närbelägna samhällen. Zambian Association for Sustainable Projects (ZASP) målsättning är att minska fattigdomen främst genom utbildningsinsatser och på så vis skapa förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Föreningen har funnits sedan 80-talet och har kompletterande verksamheter i området där folkhögskolan ligger med barn- och ungdomsprojekt, förebyggande tandvård, trädplantering, brunnsborrning, microlån till utsäde, installation av solceller och införande av enkla energisnåla spisar. I projektcentret finns bland annat  butik, snickeri, syateljé, vårdcentral och förskola.